FANDOM


Bu fenâ’da bir garibsin gülme gülme ağla gönül

Derdin dahi çoktur senin gülme gülme ağla gönül


İşi gücü cevr ü cefâ, dünya kime kaldı vefa,

Kanı Muhammed Mustafa gülme gülme ağla gönül


Ebûbekir Sıddık Veli, o’dur Peygamber’in yâri,

Kanı Ömer, Osman, Ali gülme gülme ağla gönül


Bir gün ola ecel gele, kullar kulluğundan kala

Cümle mahlûk toprak ola, gülme gülme ağla gönül

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.