FANDOM


Aşık Oldum


Âşık oldum erene ermek ile,

Hakk’ı buldum ben eri görmek ile.


Ere erdim, erde buldum maksudum,

Bûlamâdım taşradan sormak ile.


Ne yere baktım ise er oturur,

Gönlün aldım yüz yere sürmek ile.


Hak’tan imiş canlara cümle nasip,

Olmaz îmiş Kâbe’ye varmak ile.


Eşiğindir Kâbe bilirsen senin,

Bulamazsın yol çekip armak ile.


Beni gören bir pula saymaz idi,

Şimdi gören gösterir parmak ile.


Bir göl idim, kıldı erenler nazar,

Deniz oldum dört yana ırmak ile.


Geldi ün Yunus, durudurdum uru,

Gözüm açtı kulağım burmak ile.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.