FANDOM


Aşk İle Biliş


Aşk ile biliş canlara ezel ebed olmayısar

Güm-râh olup bu cihanda kimse bâki kalmayısar


Bir dona kan bulaşınca yumayınca mısmıl olmaz

Gönül pisin yumayınca namaz reva olmayısar.


Gönül pisin yumadınsa kibr-ü kini komadınsa

İkrar bütün olmayınca erden nazar olmayısar.


Murdar dünyâya bulaşan devşir beni duruşan

Erden himmet olmayınca ömür geçer yunmayısar.


Yunus imdi sen Hakk’a er dün ü gün gönlün Hakka ver

Gönül gözü görmeyince hiç başgözü görmeyiser.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.