Aşk İle Gelen


Aşk ile gelen erenler içer ağuyu nuş eder

Topuğâ çıkmayan sular deniz ile savaş eder.


Biz bu yoldan üşenmedik erenlerden usanmadık

Kimseyi yavuz sanmadık her ne eder komlaş eder.


Bu sohbete gelmeyenler Hak nefesi almayanlar

Sürün onu bundan gitsin durur ise çok iş eder.


Câhildir mâ’niden sanmaz yüzbin yıllık teşviş eder

Dağ ne kadar yüksek olsa yol onun üstünden aşar .


Yunus Emre’m yolsuzlara yol gösterdi vü hoş eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.