Aşk bezirganı, sermaye canı

Bahâdır gördüm cana kıyanı


Zihi bahadır can terkin urur

Kılıç mı keser himmet giyeni


Kamusun bir gör kemterin er gör

Ölü görmegil palas giyeni.


Tez çıkarırlar tevka’l-ulâya

Bin İsi gibi dine uyanı.


Tez indirirler tahte’s-serâya

Bin Karun gibi dünya kovanı.


Aşık olanın nişanı vardır

Melâmet olur belli beyânı.


Çün Mansur gördü ol benim dedi

Od’a yaktılar işittin anı.


Od’a yandırdın külün savurdun

Öyle mi gerek seni seveni.


Zinhâr ey Yunus gördüm demegil

Od’a yakarlar gördüm deyeni.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.