FANDOM


Aşk Bir Nimet


Kime gönül verir isem benim ile yar olmadı

Hâlim bilip derdim sorup bana vefâ-dâr olmadı


(Hak'tan) meğer tekdir idi âşık oldu gönlüm sana

Hiç kimseler bencileyin aşka giriftar olmadı


Aşktan şikatetim yoktur kendi tâliimdendürür

Kendi yolun aramayan âdem değil er olmadı


Aşk bir ulu hil'âtdurur bir niceye verir Çalap

Bir niceler kaldı mahrum aşktan haber-dar olmadı


Aşk bir ulu nazardurur âşık canlar erenlerdir

Aşka düşmeyen gönül(ler) virandurur şar olmadı


İbrâhim'e Nemrud odun aşktır gülistan eyleyen

Aşktan nazar ericeğiz gülzar oldu nâr olmadı


Hak yarattı yeri göğü ol Ahmed'in dostluğuna

Leylâk ona delil oldu yer göz vâr olmadı


Aşkta kahırlar çok olur âşıklara gayret gerek

Yunus âşık oldun ise âşıklara âr olmadı.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.