FANDOM


Aşk Boyası


Ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana

Ne âkılem ne divâne gel gör beni aşk neyledi.


Geh eserim yeller gibi geh tozarım yollar gibi

Geh akarım seller gibi gel gör beni aşk neyledi.


Akar sulayın çağlarım dertli ciğerlerim dağlarım

Şeyhin anıban ağlarım gel gör beni aşk neyledi.


Ya elim kaldır beni ya valsına erdir beni

Çok ağladım güldür beni gel gör beni aşk neyledi.


Ben yürürüm ilden ile şeyh sorarım dilden dile

Gurbette hâlim kim bile gel gör beni aşk neyledi.


Mecnun oluban yürürüm ol yâri düşte görürüm

Uyanıp melul olurum gel gör beni aşk neyledi.


Miskin Yunus biçâreyim baştan ayağa yâreyim

Dost elinden âvâreyim gel gör beni aşk neyledi.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.