FANDOM


Aşk Dadıyla


Ne söz keleci der isem dilmi seni söylecek

Nerde yürürsem yürürüm senden yana kaçar dilek


Haktır seni sevmazlerse cansız surttir der isem

Onun için canlılara senin gibi ma'şuk gerek


Söyledin cümle âleme henüz nikab içindesin

Bir dem perdesiz yürüsen iki cihan olur helâk


Div ü peri ins ü melek sever seni her mahlukat

Hayran olup ileyinde durmuş durur hur u melek


Nuştur senin elin ile zehr-i kaatil içer isem

Bilmezim ne ma'nisi var olur cânıma tiryak


Ger şehd ü şekker yer isem sensiz ağudur canıma

Çün canımın sensiz dadı nerde bulam senden yeğrek


Yüz bin eğer cevr ü cefâ oğrar ise suretime

Hiç eksilmez şadiliğim cümlesin yur seni sevmek


Ne var eğer Yunus dahi aşk içinde zerre ise

Aşk dadıyla kaaimdurur yer ile gök çerh-i felek


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.