Aşk Elinin Haberi


Aşk elini haberin desem işidemisin

Yoldaş olup ol yola sen bile gide misin ?


Ol ilin bağı olur şerbeti ağı olur

Kadeh tutmaz ol ağı nuş edip yuta mısın ?


Ol ilin zavadası cefâ tutagidesi

Şeker ayrığa sunup sen ağı tada mısın.


Ol ilde ay gün olmaz ay gün gedilip dolmaz

Tertipler terkedebilen ışmar unuda mısın.


İşbu tenin tertibi odu yel toprak sudur

Yunus sen cevap eyle suda toprakta mısın.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.