Aşk Eri


Aşk erinin gnlü dolu pâdişahtan nevâledir

Aşksız âdem nic'anlasın çün şeriat havâledir.


Aşkdurur âşıkın canı, aşka fidi hân ü mânı

Aşk erinin amağanı aşksız kişiye bladır.


Kimi avret oğlan sever kimi mülk hânüman sever

Kim sermaye dükkân sever bu dünyâ halden hâledir.


Aşık dünâyı ne eder, âkıbet bir gün terkeder

Aşk eteğin tutmuş gider her kim gelirse salâdır.


Ezeliden ol pâdişah elime sundu bir kadeh

İçeliden kılarım ah bilmezsem ne pyaledir.


Ey miskin Yunus nişânın, aşktan esridi bu canın

Dergâhında her dem onun vâlih u hayran kaladur.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.