Aşk Eteğin Tutmak Gerek


Aşk eteğin tutmak gerek âkıbet zevâl olmaya

Aşktan okuyan (bir) elif kimseden sual olmaya


Aşk dediğin duyar isen aşka candan uyan isen

Aşk yoluna candır fidi ana fidi mal olmaya


Asılzâdeler nişanın eğer bilmek diler isen

Özü oğlan da olursa sözünde vebâl olmaya


Ariflerden nişan budur her gönülde hazır ola

Kendiyi teslim eyleye sözde kıtl u kaal olmaya


Görmez misin sen arıyı her bir çiçekten bal eder

Sinek ile percânenin yuvasında bal olmaya


Miskin Yunus zehr-i kaatil aşk elinde tiryak olur

İlm ü amel zühd ü tâat pes aşksız helâl olmaya


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.