Aşk Kitabı


Ey çok kitaplar okuyan sen kim tutarsın bana dak

Tâ bilesin sırrı ayan gel aşkdan oku sebak.


Ger sen seni bildin ise suret terkin urdun ise

Sıfat nedir bildin ise ne kim edersen bana bak.


Bilmeyesin bednâm ü nâm bir oda sana hâs ü âm

Bildin ise ilmi tamam gel aşkdan oku sebak.


Okumagıl ilmin yüzün ilme amel gerek Güzin

Aç gönülden bâtın gözün âşık ma’şuk haline bak.


Bakgıl âşık ne iştedir ma’şuka ol cünbiştedir

İkisi bir teşviştedir iki sanıp bakma ırak.


İkilikten geçemedin hâli kalden seçemedin

Dosttan yana uçamadın fakılık oldu sana fak.


Cübbe vü hırka tâc ü taht verse gerekir aşka bac

Dürt yüz mürid ü elli hac terkeyledi Abdürrezzak.


Onun gibi din ulusu haç öptü çaldı nâkusu

Sen dahı bırak nâmusu gel beri putun oda yak.


Aşık ma’şuk birdir bile aşktan gelir her söz dile

Biçâre Yunus ne bile ne kara okudu ne ak.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.