FANDOM


Aşka Sena


İşidin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk

Değmelere verilmez hürmetli nesnedir aşk


Hem cefâdır hem safâ Hamza'yı attı Kaf'a

Aşk iledir Mustafâ devletli nesnedir aşk


Dağa düşer yel eyler gönüllere yol eyler

Sultanları kul eyler cür'etli nesnedir aşk


Kime kim aşk durdu ok gussa ile kaygı yok

Feryâd ile âhı çok firkatli nesnedir aşk


Denizleri kaynatır mevce gelir oynatır

Kayaları oynatır kuvvetli nesnedir aşk


Akılları şaşırır deryâlara düşürür

Nice ciğer pişirir key odlu nesnedir aşk


Miskin Yunus neylesin derdin kime söylesin

Varsın dostu toplasın lezzetli nesnedir aşk


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.