FANDOM


Aşksız Adem


Aşksız âdem dünyâdâ belli bilim bilin ki yokur

Her ikisi bir nesnete sevgisi var âşıktır


Çalab’ın dünyasında yüzbin türlü sevgi var

Kabul et kendözüne gör hangisi lâyıktır


Biri rahmân-ı rahim biri şeytân-ı racim

Onun yazdığı müzdü sevgisine taalluktur.


Dünyâda Peygamber’in başına geldi bu aşk

Tercemânı cebrâil ma’şukası Halık’tır.


Ömer’ü Osman Ali Mustafa yârenleri

Bu dördünün ulusu Ebu-bekr-i Sıddıyk’tır.


Alem fahri MUSTAFA mi’râca ağıcağız

Çalab’tan dilediği ümmetine azıktır.


Yunus sana hakıykat budurur buyurduğu

Gözünle gördüğüne dönüp bakma yazıktır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.