Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.313
pages
  • Ester - Eshter
  • Aşir
  • Aşil


BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü[]

aşur anlamı bk. aşıraşı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü[]

aşur anlamı Aşure.

İğdecik -Isparta Bunak *Tefenni -Burdur

  • Çal köyleri -Denizli

Furunlu *Bayındır -İzmir Tepe *Seben -Bolu

  • Kemaliye -Erzincan

aşur anlamı Boya yapılan kırmızı toprak.

*Kurşunlu, *Ilgaz -Çankırı

  • Kemaliye -Erzincan

aşur anlamı 1. Bir çeşit bitki. 2. bk. aşu.aşur anlamı 1. bk. aşır. 2. Muharrem ayı.aşur anlamı Bir din töreni sırasında veya cemaatle namaz kılındıktan sonra Kur'andan okunan birkaç ayet, aşır.

*Taşköprü -Kastamonu

Aşur ismi üzerine suryaniler.com da bir açıklama - Aşur ismi Asur dan geliyor galiba[]

Aşağıya metin alındı. Enteresan bir konu .


Konu:Gelin Asur Ulusal isminde bir olalım
Merhaba değerli tüm Beyt-Nahren (Mezopotamia) halkım,

Günümüzden bir geçmişimize göz gezdirelim. Beyt-NaHrin yüce ulusu, Medeniyetin kurucuları, Bilimin öncüleri, Savaşçıların en korkusuzları ne imparatorluklar içinde geliştiler. Sümer, Akad, Asur, Babil, Kalde ve zamanla farklı isimler kullandılar... Bu isimler aynı halkın içinden çıkan kahramanların, isimlerini kurdukları şehir devletlerine vererek zaman içinde o şehir-devletlerini krallık ordan imparatorluğa genişletmeleridir. Bu isimler içinde isminden en çok söz ettiren isim ASUR dur.
Kalde yi Asurice (Asurice= Aramice + Akadça)söylersek; Kaldo, Kaldaya, Kaldaye: bu kavramın anlamı bilim dalı ile uğraşan BeytNahrin (Aşur) halkıdır. Kaldaya= bilim Adamı (Kaldaya= Keldani). Babil-Babel sözcüğünün aslı Akadca bāb-ilû; Tanrı nın kapısı demektir. Bu da aynı halk tarafından kurulan modern bir kent idi ama zamanla orda yaşayan halk ( o şehrin halkı) diğer halklardan ( diğer şehir) farklıymış gibi görünmeye başlandı. Şehir-devletlerinin mücadeleri. Asur ismi Asurice Aşur diye dillendirilir. Kral Aşur kurduğu şehre Aşur ismini vermiştir. (Bugün Musul kentinde yer alır ). Bu kentte yaşayan halka da Ashuraye denilir. "A-Shuraye" kelime anlamını açacak olursak "A" harfi; Alap, alfabenin ilk harfi aynı zamanda Tanrı demektir. yani Alfabenin ilk harfine Allah ın adını vermişler Kaldaye ler (Asur bilim adamları), Shura-Shuraye ise başlamak/başlangıç demek. Birleştirirsek; Ashuraye (Asurlular) Allah adıyla başlayanlar demektir. Bu şehilde Beytnahrin deki çoğu isim bu şekilde kullanıldı. Yani Allah ın Adıyla. (A-rabaye, A-ramaye, A-kadaye)

Matematiğin Astronominin öncüleri dedik. Bugün Mardin e giderseniz hala Asurlulardan kalma bir gözlem evinin var olduğuna tanık olabilirsiniz. Asur Ticaret Kolonileri Kayseri ye merkez kurmuş, Avrupa ve Dünya nın birçok yerine dağıtımlarını buralardan yapıyorlardı. ve tüm yaptıklarının kayıtlarını tuttuklarını Kayseri den çıkarılmış onbinlerce (2010 itibari ile çıkarılan çivi yazılı kil tabletler 50.000 geçiyor) çiviyazılı tablet bugün Ankara ve Kayseri müzesinde saklanıyor.

Hristiyanlığı ilk kabul eden halktır ve hristyanlığı dünya nın dört bir bucağına yaymışlardır. 11. yy. Hristiyanlığın en büyük gücü idi.

Ama gel görelim ki; 11.yy. dan günümüze geçtiğimizde nasıl baş aşağı indiğimizi görelim. Gerek Haçlı Seferleri, Gerek Moğol baskınları bizi dağıttı tüketti ve asimilasyon süreci 12. yy dan itibaren hızlandı.

Hristiyanlık içinde olan ayrışmalar bizi farklı bir millet ideolojisine sürükledi. 16. yy. da Nasturi kilisesinden kopan bir kısım Asur halkı katolik oldu ve yeni bir isimle anılır oldu. Keldaniler (Keldani katolikler), Aynı şekilde Yakubiler ve onlardan kopan Maruniler ve Melkitler, bu ilaveten Rum ortodokslar. Hristiyanlık dışında müslümanlaşmış milyonlarca Asurlu ( dillerini kaybettiler, arapçayı benimsediklerinden kültürlerinden tamamen uzaklaştılar.)

Şimdi bakıyoruz: Süryani Katolik Kilisesi, Süryani Ortodoks Kilisesi, Süryani Protestan Kilisesi, Maruniler, Melkitler zamanında hepsi Yakubiler diye anılıyordu. ( Mar yakup un takipçileri; Bizans ın etkisinde kalan Monofizit; İsa nın tek ve ayrılmaz bir tabiatı olduğuna inananlar Yakubiler,)

Diğer tarafta; Keldani Katolikler, Doğu Asur Kİlisei, Asur Doğu Kilisesi, Asur Protestan Kilisesine mensup inanlılar 15. yy öncesi Nasturiler diye anılıyordu. ( 428-431 yılları arasında İstanbul Patriği olan Nestorius :Diofizit (İsanın birbirinden bağımsız çift tabiatı olduğunu savunan görüş) un takipçileri idi Nasturiler : http://tr.wikipedia.org/wiki/Nesturiler )

Ayrıca 1920 öncesi Tur Abdin de kiliselerin ve manastırların ismi yazılırken : "Eto Suryoyo Othuroyo" Asur Süryani Kilisesi olarak geçiyordu. Ama çeşitli sebeplerden dolayı 1920 den sonra bu kavram "Asur" kaldırıldı.

Doğu Asur Kilisesi de 1920 lerden çok sonra bu ulusal ismi kilise ismine ekledi. Daha önceleri Doğu Kilisesi olarak geçiyordu. Onların yağtığı belki de en büyük yanlış bu. Çünkü Asur ulus kelimesini kilisenin bir parçası yaparak bunun karşısında Keldani ideolojisi, suryani-arami ideolojinin belki de başlamasına sebep oldular.

O halde gelin bir olalım diyorsak; tek bir ulusal isim altında birleşelim. Asur halkı. ( diğer tüm isimler -keldaniler/keldani katolik kilisesi, süryani(aramiler)/süryani ortodoks kilisesi ve doğu asur kilisesi de zamanla doğu kilisesi adını alır- )

Tek bir ulusal dil Asur dili ( diğerleri Asurice nin lehçeleri/ağızları: keldanice, süryanice)

Asur Ulusu ve Asur/Atour vatanı.

Aksi taktirde tek bir isim altında toplanmaz isek her geçen gün parçalanmamız, dünya nın dört bir bucağına sürgün edilmemiz asimile olmamız devam edecektir.

Bunu önlemek için de Ulusal bir Mücadelemizin olması şarttır. Asur Ulusal Mücadelesei.

Saygılarımla

Tawdi Halabe

A.Banipal