FANDOM


Sure Hakkında Bilgi


A'raf, "yüksek yerler" anlamına gelir. 46. ve 48. ayetlerde, cennet ile cehennem arasındaki yüksek bir tepeden ve burada bulunan insanlardan söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Bu sureye, içerdiği bazı konulardan hareketle "Misak Suresi" ve "Mikat Suresi" de denilmiştir. ("Misak" sözleşme, "Mikat" tayin edilen vakit demektir). Bu sure ayrıca, ilk ayetindeki harflerden hareketle, "Elif-lam-mim-sâd Suresi" diye de bilinir. Mekke'de, Sâd suresinden sonra inmiştir. 206 ayettir. 163-170. âyetlerinin Medine'de indiği rivayeti de vardır. Mushafta resmi sıra itibarıyla 7. suredir. İniş sırasına göre ise 39. suredir. Surenin sonunda tilavet secdesi vardır.


Surenin temel konuları


Kur'an'a ve Hz. Peygamber'e tabi olmanın önemi, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb ve Hz. Musa'nın kıssalarından ibret verici bölümler, Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren deliller, Allah'a ortak koşanların batıl inançları ve davranışları, İnkârcıların kötü sonları, Müminlerin ve kâfirlerin ahiretteki durumları.


Surenin temel mesajları


Kur'an, Allah kelamıdır; ona uymak gerekir.


Allah'ı tanımayan nice topluluklar geçmişte helak edilmiştir.


Her toplumun belli bir süresi vardır; ömrünü dolduran toplumlar tarih sahnesinden silinip giderler.


Şeytanın hilelerine karşı uyanık olunmalıdır.


Cami ve mescidlere güzel ve temiz elbiselerle gidilmelidir.


İsraftan kaçınmak şartıyla, Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanılmalıdır.


Gizli açık, her türlü kötü söz ve davranıştan kaçınılmalıdır.


İnkar edip kötü amellerde bulunanlar ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar cehennemde azap göreceklerdir. Orada hiç kimseden yardım göremeyeceklerdir.


Allah'a verdiği nimetler için bolca şükredilmelidir.


Geçmiş toplulukların akıbetlerinden ibret alınmalıdır.


Apaçık delillere rağmen inkarda devam edenler, hayvanlardan da aşağı dereceye sahiptirler. Çünkü onlar, insana verilen üstün özelliklerden yararlanamamaktadırlar.


Allah, inkarcılara bu dünyada belli bir süreye kadar mühlet vermektedir. Fakat onların hesabını mutlaka görecektir.


Allah'a güzel isimleriyle dua edilmelidir.


Gaybı, peygamberler dahil, Allah'tan başka hiç kimse bilemez.


Mümin bağışlayıcı olmalı; iyiliği emretmeli, kötülükten sakındırmalıdır.


Mümin uyanık olmalı, cahillere ve inkarcılara kanmamalıdır. Şeytanî bir tahrik karşısında Allah'a sığınmalıdır.


Kur'an, yol gösterici bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman susup, güzelce onu dinlemek gerekir.


Yüce Allah'ı daima zikretmeli, sadece ona sığınmalı, ona kulluk etmeli ve ondan yardım istenmelidir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.