Mustafa Öztürk, (d. 8 Kasım 1965KeşapGiresunTürk ilâhiyatçı.Tefsir alanında çalışmalar yapmış, çeşitli eserler vermiştir.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir][düzenle | kaynağı değiştir]

1965’te Giresun/Keşap/Kaşaltı Köyü’nde doğdu. 1983’te Giresun İmam-Hatip-Lisesi’nden, 1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun’da öğretmen olarak görev yaptı. 1998’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda “Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği” isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından “Kur’an ve Aşırı Yorum” adıyla yayımlandı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat FakültesiTefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005’te “Kur’an’ın Mu’tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği” isimli çalışmasıyla doçent, 2011’de profesör oldu. HâlenÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslam Bilimleri bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Çalışmaları[değiştir | kaynağı değiştir][düzenle | kaynağı değiştir]

Yurtdışı ve yurt içinde Kur’an ve tefsirle ilgili görüşleri hakkında çeşitli tez çalışmaları yapılan ve Felix Körner’in kaleme aldığı, “Modernistische Koranexegese in der Türkei. Eine Diskussion mit Mustafa Öztürk”, Im Dienst der Versöhnung: Füreinen authentischen Dialog zwischen Christien und Müslimen, editör: Peter Hünseler, (Pustet-Verlag, 2008, s. 13-22) ve “Türkisch-islamische Theologie im Aufbruch: Mustafa Öztürk”, Lebendiges Zeugnis, 63, (Jahrgang, Heft 2, Mai 2008) başlıklı iki makalede de görüşleri tartışılan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün kitap, makale ve bildiri türünden yüzü aşkın bilimsel çalışması yayını bulunmaktadır.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir][düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Kur’an Dili ve Retoriği, Kitâbiyât Yay., Ankara 2002.
 2. Kur’an ve Aşırı Yorum, (Doktora Tezi), Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2003.
 3. Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.
 4. Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.
 5. Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.
 6. Kıssaların Dili, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.
 7. Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.
 8. Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.
 9. Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009.
 10. Kur'an, Tefsir ve Usul üzerine -Problemler, Tespitler, Teklifler-, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.
 11. Kur’an-ı Kerim Meali, Düşün Yayınları, İstanbul 2011.
 12. Cumhuriyet Türkiye’sinde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.
 13. Cahiliyeden İslâmiyet’e Kadın, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.
 14. Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2012.
 15. Tefsirin Hâlleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.
 16. Söyleşiler, Polemikler, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.