21 Aralık 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28858

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:


ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Kolluk Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan adlî kolluk sorumlusu deyimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu deyimden sonra gelmek üzere aşağıdaki deyim eklenmiş ve mevcut deyimler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Adlî kolluk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adlî kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu,”

En üst dereceli kolluk amiri: Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “savcıları” ibaresi “başsavcılığı” ibaresi olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) En üst dereceli kolluk amiri adlî olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Adlî kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar.”


Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.

En üst dereceli kolluk amiri, adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adlî kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre belirlenmiş adlî kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.


  1. ===adli kolluk yönetmeliği ile ilgili haberler===

[1]##

Adli Kolluk Yönetmeliği'ne iptal davası[düzenle | kaynağı değiştir]

Hürriyet ‎- 2 saat önceAdli Kolluk Yönetmeliği'ne iptal davası haberi için hemen tıklayın! Güncel haberler ve son gelişmeler Hürriyet GÜNDEM sayfasında!

    1. AKP'li Haluk Özdalga: Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik endişe vericiT24‎ - 2 saat önce
    2. Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklikntvmsnbc‎ - 2 gün önce

Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı - Hürriyet GÜNDEM[düzenle | kaynağı değiştir]

www.hurriyet.com.tr/gundem/25412900.asp‎#*

 2 gün önce - Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı haberi için hemen tıklayın! Güncel haberler ve son gelişmeler Hürriyet GÜNDEM sayfasında!

TBB, Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin iptali için dava açtı - Zaman[düzenle | kaynağı değiştir]

www.zaman.com.tr › HABERLER › Gündem‎#*  5 saat önce - Türkiye Barolar Birliği, Soruşturma yetkilerinin mülki amirlerle paylaşılması yoluyla yürütmenin yargı alanına müdahalesine imkan sağlayan adli ...

Adli Kolluk Yönetmeliği'nde değişikliğe iptal başvurusu - ZAMAN[düzenle | kaynağı değiştir]

www.zaman.com.tr › HABERLER › Gündem‎#*  2 saat önce - Bayram Özcan, Malatya İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nca çıkarılan 'Adli Kolluk Yönetmeliği'nde ...

Adli kolluk yönetmeliği değişti | GAZETE VATAN[düzenle | kaynağı değiştir]

haber.gazetevatan.com › Gündem‎#*

 2 gün önce - İçişleri ve Adalet Bakanlığı, suçların soruşturulması usullerini düzenleyenAdli Kolluk Yönetmeliği'nde çok önemli değişiklikler yaptı.

Adli Kolluk Yönetmeliği Değişikliği YARGIYA DARBE 21 Aralık 2013 ...[düzenle | kaynağı değiştir]

www.aktifhaber.com › Siyaset‎#*

 2 gün önce - Gültekin Avcı: Soruşturmadan nasıl haberimiz olmaz diye açıklama yapanlar, Adli Kolluk Yön.ni neden değiştirdiler? Savcılar haklı mıymış?

Adli Kolluk Yönetmeliği'nde kritik değişiklik - CNN TÜRK[düzenle | kaynağı değiştir]

www.cnnturk.com/turkiye/adli-kolluk-yonetmeliginde-kritik-degisiklik‎#*

 2 gün önce - Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirildi. En üst dereceli kolluk amiri, adli olayları yetkili mülki idare amirine derhal bildirecek.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.