FANDOM


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir ? Edit

Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir.

Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir ? Edit

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak güncellemeler ile yaşatılan modern bir veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu sistemde TC Kimlik Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler yoktur.

Yeni Sistem neler getiriyor ? Edit

KanunlarEdit

29.04.2006 - NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

Bakanlar Kurulu KararlarıEdit

05.10.2006 - ADNKS Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

17.10.2006 - Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 2 nci Maddesi kapsamında yapılacak mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

= Yönetmelikler Edit

25.08.2006 - Binaların numaralandırılması ve adreslerin Ulusal Adres Veritabanına işlenmesine ilişkin usül ve esasları belirten yönetmelik.

15.12.2006-Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Sunumlar 18.08.2006 - Sn.Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşma Metni

18.08.2006 - Sn.İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgilendirme Toplantısında yaptığı Konuşma Metni

18.08.2006 - Adres Bilgilerinin Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler-Mustafa DÖNER/NVİ-Gen.Müd.V.

18.08.2006 - Adres ve Numaralama Sistemi-Ercan TOPACA/Mahalli İdareler-Gen.Müd.

18.08.2006 - Adres ve Numaralama Sistemi-Ömer DEMİR /TÜİK-Başkan

14.09.2006 - UAVT-Yapı Belgeleri Sunumu -TÜİK 12.10.2006 - ADNKS İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulması Eğitim Sunumu -TÜİK 19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Alan Uygulamasi Egitim Sunumu

19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Alan Uygulamasi Hakkinda Muhtarlari Bilgilendirme Sunumu

Genelgeler 04.09.2006 - Adres ve Numaralama Çalışmaları Genelgesi-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

06.09.2006 - Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulması-BAŞBAKANLIK

08.09.2006 - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Oluşturulması Çalışması(Genelge No:1)-TÜİK

20.10.2006 - ADNK Sistemi Çalışmasında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesi ile Bu Personele ve Kurum Dışından bu İşlerde Çalıştırılacak olan Kamu Personeline Ödenecek Ücretlere Dair Karar (Genelge No:2)-TÜİK

15.12.2006 - ADNK Sistemi Çalışması Bilgi Formlarının Uygulanması ve Veri Giriş Merkezlerinin Oluşturulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar (Genelge No:3)-TÜİK

15.01.2007 - ADNK Sisteminde Numaralama Çalışmasının Son Durumu ile İlgili Değerlendirme -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

30.01.2007 - Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi kullanılmasına ilişkin mecburi standart tebliğ -İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

20.02.2007 - ADNKS Çalışması “Adres Bildirimi Kontrol Çalışması” na İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge No:4)

12.04.2007 - ADNKS Çalışması “Muhtarlık Askı Süreci” ne İlişkin Usul ve Esaslar (Genelge No:5)

02.05.2007 - Askı Süreci ile İlgili Genelge - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

07.05.2007 - ADNKS Çalışmaları ile İlgili Genelge - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

08.05.2007 - ADNKS Askı Süreci ile İlgili Genelge (Genelge No:6)

23.07.2007 - ADNKS Askı Sürecinden Sonra Yapılacaklar (Genelge No:7)

20.11.2008 - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Formlarının İmhasına İlişkin Genelge (Genelge No : 8)

Eğitim DökümanlarıEdit

01.09.2006 - Alanda Kullanılacak Belediye Adres Formu 01.09.2006 - Alanda Kullanılacak Köy Adres Formu 11.09.2006 - Numaralama Çalışması Eğitim Sunumu-TÜİK 11.09.2006 - UAVT Değişiklik İşlemleri Sunumu-TÜİK 11.09.2006 - UAVT Kayıt Ekleme İşlemleri Sunumu-TÜİK 11.09.2006 - UAVT Veri Giriş Eğitim Dökümanı Değişenler 14.09.2006 - Yapı Belgeleri Eğitim Dökümanı-TÜİK 11.10.2006 - Numarataj 1.Kontrol Formu-TÜİK 11.10.2006 - Numarataj 2.Kontrol Formu-TÜİK 11.10.2006 - Numarataj 3.Kontrol Formu-TÜİK 11.10.2006 - Numarataj Çalışmasında Danışmanlar Tarafından Yapılacak Olan İşlemler-TÜİK 12.10.2006 - ADNKS İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulaması Dökümanı-TÜİK 24.08.2006 - Numaralama çalışması Eğitim Dökümanı 31.08.2006 - UAVT Veri Giriş Eğitim Dökümanı 19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Uygulama El Kitabi 19.04.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Muhtarlari Bilgilendirme Notu 15.05.2007 - ADNKS Muhtarlik Aski Sureci, Adres Beyan Formunun Veri Girisinde Yapilacak Kontroller Tutanaklar- Raporlar01.09.2006 - İl İlçe Bazında UAVT Kayıt Özetleri 09.01.2007 - ADNKS Kontrolör İş Takip Forumu (Form D) Duyurular08.12.2006 - ADNKS Kurulum Çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığı İle İşbirliği Hakkında Kamuoyuna Duyuru 13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Devam Ediyor... 17.05.2007 - ADNKS muhtarlıklarda adres bilgilerinin kontrol edilmesine ilişkin duyuru 17.05.2007 - ADNKS Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına ilişkin duyuru 17.05.2007 - ADNKS sisteme kaydolma hakkında kamuoyuna duyuru Toplantılar- İletişim24.08.2006 - TÜİK Merkez Teşkilatı 24.08.2006 - TÜİK Bölge Teşkilatı

Basında ADNKSEdit

 • 27.11.2006 - Randevulu Nüfus Sayımı Geliyor
 • 28.11.2006 - Nüfus Sayımı Başladı
 • 28.11.2006 - Sayım Günü Eve Kapanma Dönemi Tarihe Karışacak
 • 28.11.2006 - Ev Hapsine Son
 • 28.11.2006 - Ev Hapsi olmadan Nüfus Sayımı Başladı
 • 28.11.2006 - Eve Hapsetmeyen Sayım Haziran 2007'de Biter
 • 28.11.2006 - Evde Sayılmamaya Nihayet Başladık
 • 28.11.2006 - Yeni Sistemle Nüfus Sayımı Başladı, Ev Hapsi Tarihe Karıştı
 • 03.12.2006 - Kayıt Yolculuğu
 • 12.12.2006 - Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Konuşması (VİDEO)
 • 13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Hakkına Kanal D Haberi (VİDEO) --> İndir
 • 13.02.2007 - ADNKS Çalışmaları Hakkına TV8 Haberi (VİDEO) --> İndir

Sürmene örneğinde ADNKSEdit

Yapılacaklar

 • Muhtarlarla ve bb uyarılacak
 • Görevini yapmayan kamu görevlileri hakında 2 milyar para cezası (TUİK 54 md.)
 • hanelere ,500
 • işyerine 1000
 • sayımlarda 2000ytl

Linkler:Edit

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir ?
Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS kayıtlarındaki TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir.
Bu Sistemin Eski Nüfus Sayımlarından Farkı Nedir ?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımı değil, devamlı yapılacak güncellemeler ile yaşatılan modern bir veritabanıdır. Daha önce 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus sayımları artık yapılmayacaktır. Ayrıca bu sistemde TC Kimlik Numaralarına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt ya da kayıt olamama gibi riskler yoktur.

Yeni Sistem neler getiriyor ?
* Kanunlar-Bakanlar Kurulu Kararları

]

]
www.tuik.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/adnks/adnksIndex.html

http://tuikapp.tuik.gov.tr/islemozet2/

ilçelerin veri girişleri

her ayın 15 ine kadar bakanlığa gönderilecektir.


İL İLÇE Başlangıç Kayıt Güncellenen Kayıt Girilen Kayıt

Veriler 01/11/2006 12:31:34 itibariyle güncellenmiştir.----

Türkiye İstatistik KurumuEdit

Ulusal Adres Kayıt SistemiEdit

Kayıt Takip Raporu-İlçe Detay TablosuEdit

TRABZON AKÇAABAT 46531 797 319
TRABZON ARAKLI 11012 3 0
TRABZON ARSİN 6961 0 17
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 9137 105 73
TRABZON ÇARŞIBAŞI 3818 0 239
TRABZON ÇAYKARA 4460 0 46
TRABZON DERNEKPAZARI 1110 0 274
TRABZON DÜZKÖY 8694 1 0
TRABZON HAYRAT 2338 0 0
TRABZON KÖPRÜBAŞI 2714 0 0
TRABZON MAÇKA 9213 0 0
TRABZON MERKEZ 121736 3267 11433
TRABZON OF 18957 447 226
TRABZON SÜRMENE 13393 1016 231
TRABZON ŞALPAZARI 4617 0 0
TRABZON TONYA 8245 0 0
TRABZON VAKFIKEBİR 9742 0 0
TRABZON YOMRA 10915 37 0


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt SistemiÜlkemizde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kurulmaktadır. Bu amaçla bölgemizde Türkiye İstatistik Kurumu görevlilerince hane ziyaretlerine başlanılmıştır.Bundan sonra adrese dayalı tüm resmi işlemlerde, vatandaşların bu sistemdeki adres bilgileri esas alınacağından, kaydın oluşturulacağı alan uygulaması öncesi, vatandaşlarımızın aşağıdaki konularda bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur.HANELER ZİYARET EDİLECEKTİR

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) görevlilerince tüm haneler ziyaret edilerek, hanede daimi olarak ikamet edem kişilerin kimlik bilgileri Hanehalkı Bilgi Formuna kaydedilecektir.BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TÜİK görevlileri tarafından hanelere getirilen Hanehalkı bilgi Formu 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği eksiksiz olarak doldurulacak ve hanedeki bir yetişkin tarafından kontrol edilip imzalanacaktır. İmzalanmayan bilgi formları geçerli olarak kabul edilmeyecek ve sisteme işlenmeyecektir.GÖREVLİ TANITIM KARTI

Hanelere gelen TÜİK görevlisinin görevli tanıtım kartı mutlaka sorulmalı, olası suistimallere fırsat verilmemesi için şüpheli durumlarda en yakın emniyet birimine haber verilmelidir.HANELERİ ZİYARET ZAMANLARI

Sokağa çıkma yasağı uygulanmadan adrese dayalı nüfus kaydı yapılacağı için, hane ziyaretleri, farklı il ve ilçelerde farklı zamanlarda gerçekleştirilecektir. Bu sebeple TÜİK görevlileri haneleri haftasonu ve akşam saatleri de dahil olmak üzere uygun zamanlarda ziyaret edilecektir.T.C. KİMLİK NUMARASINI BİLMEYENLER

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası olmadan yeni sisteme kayıt yaptıramayacağından, T.C. kimlik numaralarını görevlilerin hanelere gelmesinden önce mutlaka öğrenmelidirler. T.C. kimlik numarasını bilmeyenler (http://tckimlik.nvi.gov.tr) internet adresinden veya en yakın nüfus müdürlüğünden kolayca çıkartabilirler.NÜFUS CÜZDANI OLMAYANLAR

Hanede daimi olarak ikamet edenlerden (yeni doğanlar da dahil) nüfus cüzdanı olmayanlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği bu çalışma süresince ceza ödemeden en yakın nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanlarını çıkartabilirler.GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Hanehalkı Bilgi Formunun doldurulmasında gerçeğe aykırı ikamet adresi beyanında bulunduğu tespit edilenler ve bilgi vermeyenlere 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu hükümleri gereğince 2,367 YTL idari para cezası verilecektir.HANEYE GELİNMEMESİ DURUMU

Bölgesinde adrese dayalı nüfus kaydı yapıldığı halde hanesi ziyaret edilmeyen kişiler, durumu bağlı bulundukları muhtarlık, kaymakamlık ya da kayıt bürosuna bildireceklerdir.


SIKÇA SORULAN SORULAR

* Benim birden fazla konutum var. Hangisine kayıtlı olmam gerekiyor?

Birden fazla konutu olanlar bu konutlarının tamamını sisteme kaydettirebileceklerdir. Ancak bu adreslerden sadece bir tanesini (6 aydan fazla kaldığı) daimi ikamet adresi olarak beyan edecektir. Kamu kurumları yazışmalarında bu adresi kullanacaklardır.* Bu sistemde benin ne yapmam gerekiyor?

Sistem kurulduğu ve hayata geçtiği zaman kişiler, yerleşim yeri bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri 20 gün içerisinde muhtarlık, nüfus müdürlüğü veya yetkili idareye bildirmekle yükümlüdürler.

Bu değişikleri zamanında bildirmeyen kişilerin 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası uygulanması kanun ile hükme bağlanmıştır.*Kaydedilen bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?

Nüfus tespit çalışmasından sonra, elde edilen bilgiler muhtarlıklarda 2 ay süre ile askıya çıkartılacak ve bilgilerde yanlışlık, eksiklik ve benzeri gibi durumlar varsa düzeltilecektir.

Ayrıca kişiler kendilerine ait kimlik ve yerleşim yeri bilgilerini internet üzerinden de kontrol edebileceklerdir.*Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının durumu ne olacak?

Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadıkları ülke ve şehir düzeyinde yerleşim yeri bilgileri için ayrı bir veritabanı oluşturulacaktır.*Sistemin güncelliği nasıl sağlanacak?

Sistemin, TÜİK tarafından kurulduktan sonra, işletilmesi için İçişleri Bakanlığı’na devredilecek, adres kayıtları ve MERNİS kayıtları güncel tutularak sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanacaktır.*Yabancı uyruklu kişilerin durumu ne olacak?

Türkiye’de 6 aydan fazla ikamet edecek yabancı uyruklu kişiler için de ayrı bir veri tabanı oluşturulacaktır.*T.C. Kimlik Numaram ve Nüfus cüzdanım yok, ne yapmam gerekiyor?

Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre Nüfus Müdürlüğüne giderek, hiçbir cezai işlem görmeden T.C. Kimlik Numaranızı ve nüfus cüzdanınızı alabilirsiniz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.