Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages

D : HS. Hukuk Sözlüğü. Hukuk Sözlüğü/İngilizce S342 İflas yolu ile adi takip
1-100 HS/A. HS/1HS/2HS/3HS/4HS/5HS/6HS/7. HS/8. HS/9HS/10HS/11HS/12HS/13HS/14. HS/15HS/16HS/17HS/18HS/19HS/20HS/21HS/22HS/23HS/24HS/25HS/26HS/27. HS/28. HS/29HS/30HS/31HS/32HS/33 HS/34HS/35HS/36HS/37. HS/38. HS/39 HS/40HS/41HS/44HS/42HS/43 HS/45HS/46HS/47. HS/48. HS/49


101-200 HS/122. HS/123.
201-300 HS/202 - HS/203
300 HS/320 . HS/321 HD/342 HS/350-351 HS/352-HS/353HS/354HS/354-355 HS/356-357 HS/358-359HS/360-361 [[]] [[]] [[]]
400 HS/397HS/398HS/399HS/400HS/401HS/402HS/403 . HS.404.HS/404
500 HS/500-509. HS/510-519. HS/520-529. HS/530-539. HS/540-549.HS/550-559.HS/560-569.HS/570-579.HS/580-589.HS/590-599.
600 HS/600-609. HS/610-619. HS/620-629. HS/630-639. HS/640-649. HS/650-659. HS/660-669. HS/670-679. HS/680-689. HS/690-699. HS/698-699. HS/696-697. HS/694-695. HS/692_693. HS/690-691
700 HS/700HS/701HS/702HS/703HS/704 .HS/706HS/707HS/708HS/709HS/710HS/711HS/712HS/713HS/714HS/715 .HS/700-709HS/710-719HS/720-729HS/730-739HS/740-749HS/750-759HS/760-769HS/770-779HS/780-789HS/790-799
800 HS/800-809HS/810-819HS/820-829HS/830-839HS/840-849HS/850-859HS/860-879HS/870-879HS/880-889HS/890-899
900 HS/900-901HS/902-903-904• •HD/KısaltmalarHS/AHS//BHD/CHD/D HakHukukAdaletYargıMevzuatArzuhalİstidaDilekce

AFF-I HUSUSİ : (Es. De.) özel af. bkz. Af.

AFF-I UMUMİ : (Fr. Amnistio). Genel af. Bak: Af.

ÂF HAKKI : Affetme hakkı veya Affetme yetkisi. Bu yetki genel olarak teşriî organına aittir. (İstisnası; Cumhurbaşkanın ferdî özel af çıkarma yetkisi.)

AFİ : (Arg.) Caka, fiyaka.

AFİF : (Ar.)

1. Namuslu ırzlı, ırz ve nâmus sahibi afife bir kadın.

2. İrtikâp etmez, doğru, namus sahibi : Afif bir memur.

AFİŞ : Herkesin görebileceği yerlere asılmış resimli ya da yazılı kâğıt.

AFÜV : Mahvetmek, yoketmek, ortadan kaldırmak.

Fıkıhta, bir kimsenin, şahsı na veya malına karşı diğer bir kimsenin taammüden işlediği kusur veya cürümden dolayı, cürmü işliyenden şer'an alması icabeden hakkını almayarak, bağışlamasına afüv denir.

Ancak bağışlayanın mükellef, âkil ve bâliğ olmakla beraber kısas hakkının da bulunması lâzımdır.

AFV AN-İL-CEREHA : (is. Huk.) Bir kimsenin kendisini «kısas» ya da «diyet»i gerektiren bir şekilde yaralıyan kişiye karşı malik olduğu «kısas» ya da «diyet veya «hükûmet-i adil» hakkından vazgeçmesi.

[]AFV AN-İL-CİNAYE]] : (Is. Huk.) Kendisine karşı kısası ya da diyeti gerektiren bir cinayet işlenilen kimsenin ya da bu hususta velisinin kısas veya diyet hakkından vazgeçmesi,

AFV AN-İL KATI : (is. Huk) Bir uzvu kesilmiş olan kimsenin bu neclenle malik oldüğü kısas ya da diyet hakkından vazgeçmesi.

AFV AN-İL-KISAS : (is. Huk) Kendisine kar şı cinayet işlenen kimsenin ya da bu husustaki velisinin kısas hakkından vazgeçmesi.

AFV AN-İŞ-ŞECCE (is. Huk.) Baş ya da yüz yaran suçlu üzerine lâzımgelen kısas ya da diyet veya hükûmet-i adil hakkından başı yarılan kimsenin vazgeçmesi.

AFYON : Haşhaş başlarının çizilmesiyle açılan yarıklardan sızıp pıhtılaşan, süte benzer sıvı, bu sıvı uyuşturucu olup, hekimlikte kullanılır.

Afyon tiryakileri ,zevk verdiği -için, çeşitli yollarla afyon alırlar. Afyon keyif verici, uyuşturucu ve zehirlidir.

Buna alışanlar kolay kolay bu alışkanlıktan kurtulamazlar.

(C.K. 403, 405).

Afyon alım satımı devlet tekelindedir.

AGÂH : (Ar.) Bilen, haberdar, vâkıf.

AGONİ : (Ad. Tıp.) Ölmeden az önce şuurun yitirilmesi ve sadece en gerekli bazı beden fonksiyonlarının (dolaşım, solunum) o da zorlukla yapılabilmesi haliz Can çekişme.

AGRANDİSMAN : (Fr.) Fotoğrafçılıkta kullanılır. Büyütme.

AĞA : Halk arasında yaşlı ya da hatırlı olanlar için kullanılan ünvan. Eskiden yeniçeri ağası, kızlar ağası gibi ünvanlar. Ağa sözü son yüzyıllarda daha ziyade kullanılır. Bugün sosyal anlamda büyük toprak sahibi demektir.

1934 yılında çıkarılan bir kanunla ağa, bey, paşa, efendi, gibi ünvanlar kaldırıl mıştır.

AĞAÇ : (Orman terimi.) Doğal olarak sekiz metreden fazla boy sürebilen ve kökü, gövdesi, tepesi olan, haşebi bitkilere (kutru ne olursa olsun) ağaç denir. 6831 sk. 14, 91).

Advertisement