FANDOM


Bakınız

D Ders özetleri UYAP I/Ders notları özeti Medeni hukuk 2/Ders notları özeti Ceza Muhakemesi Hukuku/Ders notları özeti Ceza Hukuku/Ders notları özeti Yargı örgütü ve Tebligat Hukuku/Ders notları özeti


AMYO MP3
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I MEDENİ USUL HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA HUKUKU YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
Ceza Hukuku 4Hukuka Aykırılık Kusurluluk Teşebbüs, iştirak ve içtima
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
İnfaz Hukuku
İdari yargı 8 Ünite İdarenin denetlenmesi Yargı Yetkisi ve Yargı Düzenleri İdari Yargı Teşkilatı İdari Yargının Görev Alanı ve İdari Yargı Denetiminin Sınırı İdari davalar Davaların incelenmesi Kararlara Karşı Başvurma Yolları Kararların uygulanması
Medeni Hukuk İkale sözleşmesi Medeni Hukuk II 8 ünite Eşya Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler-Zilyetlik-Tapu Sicili Ayni haklar Borçlar hukukuna ilişkin temel kavramlar ve ilkeler Borcun kaynakları: Sözleşmeden doğan borçlar (devam) haksız fiil----- Borcun Kaynakları (Devam): Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme- Borcun İfası, İfa Edilememesi ve Sona Ermesi Borçlar Hukuku Özel Hükümler Genel Bilgiler-Satış ve Bağışlama Sözleşmeleri Kira, ödünç, hizmet ve eser sözleşmesi Vekalet sözleşmesi

Dersler 1. Sınıf 1. Yarı

1. Sınıf 2. YarıEdit

İdari yargıEdit

Medeni Hukuk IIEdit

  • [[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]

2.MP3. AMYO -

X dönemEdit

İdari Yargı Edit

Temel Bilgi Teknolojileri IIEdit

İnsan Hakları ve Kamu ÖzgürlükleriEdit

Kalem mevzuatı == ==Medeni Hukuk II== ==HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMAEdit

İNFAZ HUKUKUEdit

MEDENİ HUKUK II== ==Medeni HukukEdit

==İdare Hukuku ==-

Anayasa HukukuEdit

==Hİİ== -

HTK -Edit

== TBT ==-

Adalet Meslek EtiğiEdit

==AÖF/AMYO== Adalet Meslek Yüksekokulu - AÜ/AÖF/AMYO AÖF - Anadolu Üniversitesi - AÜ/AÖF:Anadolu Üniversitesi/Açık Öğretim Fakültesi[1]


AÖF/Sınav TarihleriEdit

şfrQ1w2e3r4t5y6u7-9z2tgv13f37abY

SınavEdit

Ehliyet eçmez , sınav giriş belgesini bir gün önce kurumdan al.

I. yarı yıl sınav:Edit

LinklerEdit

Öğrenci girişi:[9] E-kampüs[10]

2.ünivesite:[11] AMYO[12]


==Youtube== Youtube playlist


{{}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.