FANDOM


Bakınız

Şablon:ARGE - d


ARGE AR-GE
ARGE Birimi
ARGE/MEB ARGE/İİB ARGE/BŞB
Bursa MEM/ARGE Bursa MEM/ARGE/Projeler İbrahim Ataman Şube md Bursa MEM/ARGE görevlendirme Bursa MEM/ARGE görevlileri Bursa MEM/ARGE-projeler
TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri http://w‎ww.isge.com.tr/
MEB İLLERDEKİ AR-GE BİRİMLERİNE KİLİT VURUYOR! haberi TBMM soru önergesi: ARGE birimlerinde çalışan personel sayısı
Mevzuat İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi/8 Mayıs 2014 *Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Yönergesi/25 Haziran 2010 2008/68 MEB ARGE Yönergesi Terme MEM/ARGE yönergesi MEB Yönergeleri Dosya:Arge birimleri yonergesi 8 Mayıs 2014.pdf

ARGE il limitleri

İl Milli Eğitim Müdürlükten i Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Ekiplerinde Görevlendirilecek Personel Sayısının iller Bazında Üst Limitini Gösterir Tablo

ARGE Yönerge 5 4194 65 image008
Arge

Ar-Ge

ARGE

Konu: Tuncay ÜNAL'ın Ar-Ge Birimi 

Görevlendirmesi


VALİLİK MAKAMINA

               

İlgi     : 23 Temmuz 2012 tarihli “İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Duyuru ” konulu e-posta 


"Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Yönergesi ” Bakanlık makamının 25/09/2010 tarih ve 4194 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin 8. Maddesinin (2) nolu bendinde; ekiplerde görevlendirilecek personelin göreve başlama ve ayrılmasında; AR-GE Yöneticisi’nin teklifi, İl Milli Eğitim Müdürü’nün uygun görüşü ve Valilik Onayı alınır”, 5.maddesinin (3) nolu bendinde

“Ekiplerde yer alacak uzman ve öğretmenler, bu görevlere ve niteliklere uygun olması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin karar kapsamında ihtiyaca uygun olarak görevlendirilir.”

denilmektedir. 

Bu çerçevede ve ilgi yazı doğrultusunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Yenice İlkokulu Tuncay ÜNAL'ın  31 Aralık 2013 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin AR-GE Birimi ’nde görevlendirilmesi;  652 sayılı KHK ’nin 42. Maddesinin 3. Fıkrasında “İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nde görevlendirilen ve Ek Ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır.” hükmünün, 02 Kasım 2011 tarihli 666 sayılı  KHK ’nin 1-Ek Madde 12’nin (s) bendi ile yürürlükten kaldırılmasından dolayı, 16 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin kararın 16/2 Maddesine göre Ek Ders ücreti ödenmesi, ilgi yazıda 

“Ar-Ge, bilgi işlem, kitap komisyonu ve benzeri komisyonlarda çalışan geçici görevlendirme öğretmenler kadrolarının bulunduğu okullarda maaş karşılığı ders saatini tamamlamak şartı ile istedikleri takdirde bu komisyonlarda yeniden görevlendirilebilecektir.”

maddesine göre görevlendirilmeleri ARGE Yöneticiliğince uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.  


Uygun görüşle arz ederim              Halis KORKMAZ

   .../.../2013               Ar-Ge Yöneticisi


Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü


              OLUR

<...>


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı


İhsan KARAMAN'ın Osmangazi İlçe Ar-Ge Biriminde Görevlendirmesi

VALİLİK MAKAMINA

İlgi  :

1) 23 Temmuz 2012 tarihli “İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Duyuru” konulu e-posta

2) 22 Ocak 2014 tarihli Osmangazi İlçe Yazısı


Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Yönergesi Bakanlık Makamının 25/09/2010 tarih ve 4194 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönergenin 8. Maddesinin (2) nolu bendinde; ekiplerde görevlendirilecek personelin göreve başlama ve ayrılmasında; AR-GE Yöneticisi’nin teklifi, İl Milli Eğitim Müdürü’nün uygun görüşü ve Valilik Onayı alınır”, 5.maddesinin (3) nolu bendinde “Ekiplerde yer alacak uzman ve öğretmenler, bu görevlere ve niteliklere uygun olması kaydıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin karar kapsamında ihtiyaca uygun olarak görevlendirilir.” denilmektedir.

Bu çerçevede ve ilgi yazılar doğrultusunda; Osmangazi İlçesi Bursa Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni İhsan KARAMANın 01.01.2014 -30.06.2014 tarihleri arasında Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi Ar-Ge Birimi’nde görevlendirilmesi; 652 sayılı KHK’nin 42. Maddesinin 3. Fıkrasında “İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nde görevlendirilen ve Ek Ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır.” hükmünün, 666 sayılı 02 Kasım 2011 tarihli KHK’nin 1-Ek Madde 12’nin (s) bendi ile yürürlükten kaldırılmasından dolayı, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin kararın 16/2 Maddesine göre Ek Ders ücreti ödenmesi, ilgi yazıda “Ar-Ge, bilgi işlem, kitap komisyonu ve benzeri komisyonlarda çalışan geçici görevlendirme öğretmenler kadrolarının bulunduğu okullarda maaş karşılığı ders saatini tamamlamak şartı ile istedikleri takdirde bu komisyonlarda yeniden görevlendirilebilecektir.” maddesine göre görevlendirilmeleri ARGE Yöneticiliğince uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim

Ensar MANAV

.../.../2014

Ar-Ge Yöneticisi

  Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü OLUR <...> Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.