Şablon:Bedir Ashabı bakınız

D. Bedr. بدر.Bedri. بدري. Leyle-i bedr. Dolunay gecesi. Ashab-ı bedr . Bedir ashabı. Bedr gazvesi. Gazve-i bedr. Bedir muharebesi. Şüheda-i Bedr. Guzzat-ı Bedr.

D. BEDİR . Bedir. BEDİR GAZVESİ.Bedir Savaşları. Bedr. Bedr Savaşı. Bedir Ashabı Ashab-ı Bedir اصحاب البدر ASHAB-I BEDİR

ASHAB-I_BEDR_(Radıyallahü_anhüm_ecmain)

ASHAB-I BEDR (Radıyallahü anhüm ecmain)

➡MURADI OLAN DİLEĞİ OLAN⬅

🌹 RAMAZAN AYININ 17. GECESİ, BEDİR ZAFERİ GECESİDİR.[düzenle | kaynağı değiştir]

Enfal Suresi: 41. Ayette geçen Hakla batılın ayrıldığı FURKAN Günüdür. Başta RASÛLULLAH (Sallâllâhu Teâlâ aleyhi ve sellem) ve 313 Arslan gibi Sahabe-i Kirâm ve Cebrail, Mikail, İsrafil (Aleyhimüsselâm) komutasında 3000 melekle RABBİMİZİN yardımıyla Kazanılan Zafer Gecesidir!

Gafil olmayalım Bu gece ne hayırlı muradımız varsa o niyetle Ashâb-ı Bedr'in isimlerini tevessül ile okuyalım ve dua edelim Rabbimiz mutlaka kabul eder. . !

BEDİR EHLİ İSİMLERİ VE OKUMANIN FAZILETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Ashabı Bedirin isimleri Latince hurufla[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh "Allah ondan razı olsun" demek lazımdır.

 • 01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)
 • 02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)
 • 03. Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
 • 04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
 • 05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
 • 06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
 • 07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
 • 08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
 • 09. Seyyidüna Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
 • 10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
 • 11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)

12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.) 13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.) 14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.) 15. Seyyidüna Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.) 16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (R.A.) 17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.) 18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.) 19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.) 20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.) 21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.) 22. Seyyidüna İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) 23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.) 24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.) 25. Seyyidüna el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.) 26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.) 27. Seyyidüna Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,) 28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.) 29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.) 30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.) 31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.) 32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.) 33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.) 34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.) 35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.) 36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.) 37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.) 38. Seyyidüna Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.) 39. Seyyidüna Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.) 40. Seyyidüna Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.) 41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.) 42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.) 43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.) 44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.) 45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.) 46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.) 47. Seyyidüna Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.) 48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.) 49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.) 50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.) 51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.) 52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.) 53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.) 54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.) 55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.) 56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.) 57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.) 58. Seyyidüna el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.) 59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD) 60. Seyyidüna Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.) 61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.) 62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.) 63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.) 64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.) 65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.) 66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.) 67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A) 68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.) 69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.) 70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.) 71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.) 72. Seyyidüna Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.) 73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.) 74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.) 75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.) 76. Seyyidüna Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (R.A.) 77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.) 78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.) 79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.) 80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.) 81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.) 82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.» 83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.) 84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.) 85. Seyyidüna Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.) 86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.) 87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.) 88. Seyyidüna Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD) 89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.) 90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.) 91. Seyyidüna Rafi' bin Ğunecde el-Evsî (R.A.) 92. Seyyidüna Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.) 93. Seyyidüna Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD) 94. Seyyidüna Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.) 95. Seyyidüna Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (R.A.) 96. Seyyidüna er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.) 97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.) 98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.) 99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.) 100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.) 101.Seyyidüna Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.) 102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.) 103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.) 104.Seyyidüna Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.) 105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.) 106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.) 107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.) 108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.) 109.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.) 110.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî (R.A.) 111.Seyyidüna Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.) 112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.) 113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.) 114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.) 115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A) 116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.) 117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.) 118.Seyyidüna Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.) 119.Seyyidüna Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.) 120.Seyyidüna Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (R.A.) 121.Seyyidüna Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD) 122.Seyyidüna Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.) 123.Seyyidüna Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.) 124.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.) 125.Seyyidüna Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.) 126.Seyyidüna Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.) 127.Seyyidüna Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.) 128.Seyyidüna Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.) 129.Seyyidüna Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.) 130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.) 131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.) 132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.) 133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.) 134.Seyyidüna Selît' ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.) 135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.) 136.Seyyidüna Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.) 137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.) 138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.) 139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.) 140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.) 141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.) 142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.) 143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.) 144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.) 145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.) 146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.) 147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.) 148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.) 149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.) 150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.) 151.Seyyidüna Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.) 152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.) 153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.) 154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (R.A.) 155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD) 156.Seyyidüna Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.) 157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.) 158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.) 159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.) 160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.) 161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.) 162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.) 163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (R.A.) 164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.) 165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.) 166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.) 167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.) 168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.) 169.Seyyiduna Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD) 170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.) 171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.) 172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.) 173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.) 174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.) 175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.) 176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.) 177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.) 178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.) 179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.) 18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.) 181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.) 182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.) 183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.) 184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.) 185.Seyyidüna Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (R.A.) 186.Seyyidüna Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.) 187.Seyyiduna Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (R.A.) 188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.) 189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.) 190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.) 191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.) 192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.) 193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.) 194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (R.A.) 195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.) 196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.) 197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.) 198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.) 199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.) 200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.) 201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.) 202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.) 203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (R.A.) 204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.) 205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (R.A.) 206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.) 207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.) 208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.) 209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.) 210.Seyyidüna Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.) 211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.) 212.Seyyidüna Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.) 213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.) 214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.) 215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.) 216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.) 217.Seyyidüna Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.) 218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.) 219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.) 220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.) 221.Seyyidüna el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (R.A.) 222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.) 223.Seyyidüna İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.) 224.Seyyidüna Usaymet'ül-Hazreci (R.A.) 225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.) 226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.) 227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.) 228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.) 229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.) 230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.) 231.Seyyidüna Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.) 232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.) 233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.) 234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.) 235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.) 236.Seyyidüna Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.) 237.Seyyidüna Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.) 238.Seyyidüna Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (R.A.) 239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.) 240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.) 241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.) 242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.) 243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.) 244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.) 245.Seyyidüna Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD) 246.Seyyidüna Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (R.A.) 247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.) 248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (R.A.) 249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (ŞEHİD) 250.Seyyidüna Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (R.A.) 251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.) 252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.) 253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.) 254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.) 255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.) 256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.) 257.Seyyidüna Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.) 258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.) 259.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.) 260.Seyyidüna Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.) 261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.) 262.Seyyidüna Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.) 263.Seyyidüna Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.) 264.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.) 265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.) 266.Seyyidüna Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.) 267.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.) 268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.) 269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.) 270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.) 271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (R.A.) 272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.) 273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD) 274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.) 275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.) 276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.) 277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.) 278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.) 279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.) 280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.) 281.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.) 282.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.) 283.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.) 284.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.) 285.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.) 286.Seyyidüna Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (R.A.) 287.Seyyidüna Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.) 288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.) 289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.) 290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (R.A.) 291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.) 292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.) 293.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.) 294.Seyyidüna Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.) 295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.) 296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.) 297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.) 298.Seyyidüna Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.) 299.Seyyidüna Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.) 300.Seyyidüna Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.) 301.Seyyidüna Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.) 302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.) 303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.) 304.Seyyidüna Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (R.A.) 305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.) 306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)

 • 307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
 • 308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
 • 309.Seyyidüna Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
 • 310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
 • 311.Seyyidüna Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (R.A.)
 • 312.Seyyidüna Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)
 • 313.Seyyidüna Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
 • 314.Seyyidüna Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
 • 315.Seyyidüna Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)
 • 316.Seyyidüna Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
 • 317.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
 • 318.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
 • 319.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
 • 320.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
 • 321.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (R.A.)
 • 322.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
 • 323.Seyyidüna Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (R.A.)
 • 324.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)
 • 325.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)
 • 326.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)
 • 327.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
 • 328.Seyyidüna Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)
 • 329.Seyyidüna Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
 • 330.Seyyidüna Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (R.A.)
 • 331.Seyyidüna Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)

(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)

Arabi hurufla isimleri[düzenle | kaynağı değiştir]

أَصْحَابُ بَدْرٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

وَالصَّلاةُ وَالسَّاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝

الَلّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ الْمُهَاجِرِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2( وَبِسَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣( وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

4( وَبِسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

5( وَبِسَيِّدِنَا طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

6( وَبِسَيِّدِنَا الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٨( وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْمُهَاجِرِيِّ

٩( وَبِسَيِّدِنَا سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ

1٠( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْمُهَاجِرِيِّ

11( وَبِسَيِّدِنَا أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ

12( وَبِسَيِّدِنَا الْأَرْقَمِ بْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1٣( وَبِسَيِّدِنَا أَسْعَدَ بْنِ يَزِيدَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

14( وَبِسَيِّدِنَا أَنَسِ بْنِ مُعَاذٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

15( وَبِسَيِّدِنَا أَنَسَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

16( وَبِسَيِّدِنَا أُنَيْسِ بْنِ قَتَادَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1٧( وَبِسَيِّدِنَا أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1٨( وَبِسَيِّدِنَا أَوْسِ بْنِ خَوْلِيٍّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1٩( وَبِسَيِّدِنَا أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2٠( وَبِسَيِّدِنَا إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

21( وَبِسَيِّدِنَا بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

22( وَبِسَيِّدِنَا بَحَّاثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2٣ بَسْبَسَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ24 بِشْرِ بْنِ الْبَرَاءِ الْخَزْرَجِ يِّ

25 بَشِيرِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِيِّ

26 بِاَلِ بْنِ رَبَاحٍ الْمُهَاجِرِيِّ

2٧ تَمِيمٍ مَوْلَى خِرَاشٍ الْخَزْرَجِيِّ

2٨( وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمٍ مَوْلَى بَنِي غَنْمٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

2٩( وَبِسَيِّدِنَا تَمِيمِ بْنِ يَعَارَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٠( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ أَقْرَمَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣1( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣2( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٣( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ خَنْسَاءَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣4( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣5( وَبِسَيِّدِنَا ثَابِتِ بْنِ هَزَّالٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣6( وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ حَاطِبٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٧( وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٨( وَبِسَيِّدِنَا ثَعْلَبَةَ بْنِ عَنَمَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣٩( وَبِسَيِّدِنَا ثَقْفِ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

4٠( وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِيِّ

41( وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَزْرَجِ يِّ

42( وَبِسَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَوْسِيِّ

43( وَبِسَيِّدِنَا جَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ الْخَزْرَجِيِّ

44( وَبِسَيِّدِنَا جُبَيْرِ بْنِ إِيَاسٍ الْخَزْرَجِيِّ

45( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ أَنَسٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

46( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

4٧( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

4٨( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ خَزَمَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

4٩( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

5٠( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ عَرْفَجَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

51( وَبِسَيِّدِنَا الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

52( وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

5٣( وَبِسَيِّدِنَا حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

54( وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

55( وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

56( وَبِسَيِّدِنَا حَاطِبِ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

5٧ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخَزْرَجِ يِّ5٨ حَبِيبِ أَسْوَدَ

5٩ حَرَامِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِيِّ 6٠ حُرَيْثِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ

61 حُصَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ

62(وَبِسَيِّدِنَا حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

6٣( وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

64( وَبِسَيِّدِنَا خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

65( وَبِسَيِّدِنَا خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

66( وَبِسَيِّدِنَا خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

6٧( وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ6٨( وَبِسَيِّدِنَا خَبَّابٍ مَوْلَى عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ6٩( وَبِسَيِّدِنَا خُبَيْبِ بْنِ إِسَافٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧٠( وَبِسَيِّدِنَا خِرَاشِ بْنِ الصِّمَّةِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧1( وَبِسَيِّدِنَا خَاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧2( وَبِسَيِّدِنَا خَاَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧٣( وَبِسَيِّدِنَا خَاَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٧4( وَبِسَيِّدِنَا خُلَيْدَةَ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ ٧5( وَبِسَيِّدِنَا خُلَيْفَةَ بْنِ عَدِيٍّ الْخَزْرَجِيِّ ٧6( وَبِسَيِّدِنَا خُنَيْسِ حُذَافَةَ الْمُهَاجِرِيِّ ٧٧( وَبِسَيِّدِنَا خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَوْسِ يِّ٧٨( وَبِسَيِّدِنَا خَوْلِيِّ بْنِ أَبِي خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ ٧٩( وَبِسَيِّدِنَا ذَكْوَانَ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨٠( وَبِسَيِّدِنَا ذِي الشِّمَالَيْنِ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨1( وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨2( وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ عُنْجَدَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨٣( وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨4( وَبِسَيِّدِنَا رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨5( وَبِسَيِّدِنَا رِبْعِيِّ بْنِ رَافِعٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨6( وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعِ بْنِ إِيَاسٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨٧( وَبِسَيِّدِنَا رَبِيعَةَ بْنِ أَكْثَمَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨٨( وَبِسَيِّدِنَا رُخَيْلَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٨٩( وَبِسَيِّدِنَا رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٩٠ رِفَاعَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَوْسِيِّ ٩1 رِفَاعَةَ عَمْرٍو ٩2 زِيَادِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِيِّ ٩٣ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ الْخَزْرَجِيِّ ٩4 زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ الْأَوْسِيِّ ٩5( وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٩6( وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٩٧( وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ الْمُزَيَّنِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٩٨( وَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بْنِ وَدِيعَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٩٩( وَبِسَيِّدِنَا السَّائِبِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠٠( وَبِسَيِّدِنَا سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠1( وَبِسَيِّدِنَا سَالِمِ بْنِ عُمَيْرٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠2( وَبِسَيِّدِنَا سُبَيْعِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠٣( وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠4( وَبِسَيِّدِنَا سُرَاقَةَ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠5( وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠6( وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٠٧ سَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ الْخَزْرَجِيِّ 1٠٨ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَوْسِيِّ 1٠٩ سَعْدِ سُهَيْلٍ الْخَزْرَجِيِّ 11٠ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَوْسِيِّ 111 سَعْدٍ الْكَلْبِيِّ مَوْلَى حَاطِبٍ الْمُهَاجِرِيِّ 112( وَبِسَيِّدِنَا سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ11٣( وَبِسَيِّدِنَا سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ114( وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ115( وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ116( وَبِسَيِّدِنَا سَلَمَةَ بْنِ سَاَمَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ11٧( وَبِسَيِّدِنَا سَلِيطِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ11٨( وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ11٩( وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ12٠( وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ121( وَبِسَيِّدِنَا سُلَيْمِ بْنِ مِلْحَانَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ122( وَبِسَيِّدِنَا سِمَاكِ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ12٣( وَبِسَيِّدِنَا سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ124 سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَوْسِيِّ 125 سَهْلِ عَتِيكٍ 126 سَهْلِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ 12٧ سُهَيْلِ بْنِ رَافِعٍ الْخَزْرَجِيِّ 12٨ سُهَيْلِ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ 12٩( وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ زُرَيْقٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣٠( وَبِسَيِّدِنَا سَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣1( وَبِسَيِّدِنَا سُوَيْبِطِ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣2( وَبِسَيِّدِنَا شُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣٣( وَبِسَيِّدِنَا شَمَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣4( وَبِسَيِّدِنَا صُبَيْحٍ مَوْلَى أَبِي الْعَاصِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣5( وَبِسَيِّدِنَا صَفْوَانَ بْنِ وَهْبٍ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣6( وَبِسَيِّدِنَا صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣٧( وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ حَارِثَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣٨( وَبِسَيِّدِنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٣٩( وَبِسَيِّدِنَا ضَمْرَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ14٠( وَبِسَيِّدِنَا الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ141 الطُّفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِيِّ 142 الطُّفَيْلِ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِيِّ 14٣ عَائِذِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِيِّ 144 عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَوْسِيِّ 145 عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَوْسِيِّ 146( وَبِسَيِّدِنَا عَاصِمِ بْنِ قَيْسٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ14٧( وَبِسَيِّدِنَا عَاقِلِ بْنِ الْبُكَيْرِ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ14٨( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ أُمَيَّةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ14٩( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ الْبُكَيْرِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ15٠( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ151( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ سَلَمَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ152( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ الْعُكَيْرِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ15٣( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ154( وَبِسَيِّدِنَا عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ155( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ رَبّهِ بْنِ حَقٍّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ156( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ15٧( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ15٨ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ 15٩ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَدِّ الْخَزْرَجِ يِّ 16٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيِّرٍ الْخَزْرَجِيِّ 161 عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعٍ الْخَزْرَجِيِّ 162 عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْخَزْرَجِيِّ 16٣( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ164( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ165( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ166( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ16٧( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ16٨( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ طَارِقٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ16٩( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧٠( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧1( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧2( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧٣( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْفُطَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧4( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٧5 عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الْخَزْرَجِ يِّ1٧6 عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزْرَجِيِّ 1٧٧ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ صَخْرٍ الْخَزْرَجِيِّ 1٧٨ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ 1٧٩ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ1٨٠( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْرَمَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨1( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨2( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨٣( وَبِسَيِّدِنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ النُّعْمَانِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨4( وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨5( وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨6( وَبِسَيِّدِنَا عَبَّادِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْشَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨٧( وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الْخَشْخَاشِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨٨( وَبِسَيِّدِنَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٨٩( وَبِسَيِّدِنَا عَبْسِ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٩٠( وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٩1( وَبِسَيِّدِنَا عُبَيْدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٩2 عُبَيْدِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَوْسِيِّ 1٩٣ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ 1٩4 عُبَيْدَةَ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِ يِّ1٩5 عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَلِيفِ الْأَوْسِ 1٩6 عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَزْرَجِيِّ 1٩٧( وَبِسَيِّدِنَا عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٩٨( وَبِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ1٩٩( وَبِسَيِّدِنَا عَدِيِّ بْنِ أَبِي الزَّغْبَاءِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠٠( وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الْأَسَدِيِّ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠1( وَبِسَيِّدِنَا عُصَيْمَةَ الْأَشْجَعِيِّ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠2( وَبِسَيِّدِنَا عَطِيَّةَ بْنِ نُوَيْرَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠٣( وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠4( وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠5( وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠6( وَبِسَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ كَلَدَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠٧( وَبِسَيِّدِنَا عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠٨( وَبِسَيِّدِنَا عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٠٩ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْمُهَاجِرِيِّ 21٠ عَمْرِو بْنِ إِيَاسٍ الْخَزْرَجِيِّ 211 عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَزْرَجِيِّ 212 عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ 21٣ عَمْرِو بْنِ سُرَاقَةَ الْمُهَاجِرِيِّ 214( وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ طَلْقٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ215( وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ216( وَبِسَيِّدِنَا عَمْرِو بْنِ مَعْبَدٍ الْأَزْعَرِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ21٧( وَبِسَيِّدِنَا عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الْعَنْسِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ21٨( وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ21٩( وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ22٠( وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرِ بْنِ الْحُمَامِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ221( وَبِسَيِّدِنَا عُمَيْرِ بْنِ عَوْفٍ مَوْلَى سُهَيْلٍ الْمُهَاجِرِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ222( وَبِسَيِّدِنَا عَنْتَرَةَ مَوْلَى سُلَيْمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ22٣( وَبِسَيِّدِنَا عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ224( وَبِسَيِّدِنَا عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ225( وَبِسَيِّدِنَا عِيَاضِ بْنِ زُهَيْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ226 الْفَاكِهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَزْرَجِيِّ 22٧ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ 22٨ قَتَادةَ النُّعْمَانِ الْأَوْسِيِّ 22٩ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ الْمُهَاجِرِيِّ 2٣٠ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ 2٣1( وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣2( وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣٣( وَبِسَيِّدِنَا قَيْسِ بْنِ مُخَلَّدٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣4( وَبِسَيِّدِنَا كَعْبِ بْنِ جَمَّازٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣5( وَبِسَيِّدِنَا كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣6( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ أَبِي خَوْلِيٍّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣٧( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ دُخْشُمٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣٨( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٣٩( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ24٠( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ مَسْعُودٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ241( وَبِسَيِّدِنَا مَالِكِ بْنِ نُمَيْلَةَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ242( وَبِسَيِّدِنَا مُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الشَّهِيدِ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ24٣ الْمُجَذَّرِ بْنِ ذِيَادٍ الْخَزْرَجِيِّ 244 مُحْرِزِ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ 245 مُحْرِزِ بْنِ نَضْلَةَ الْمُهَاجِرِيِّ 246 مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَوْسِيِّ 24٧ مُدْلِجِ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ 24٨( وَبِسَيِّدِنَا مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ24٩( وَبِسَيِّدِنَا مِسْطَحٍ عَوْفِ بْنِ أُثَاثَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ25٠( وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودِ بْنِ أَوْسٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ251( وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودِ بْنِ خَلْدَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ252( وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودِ بْنِ رَبِيعَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ25٣( وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ254( وَبِسَيِّدِنَا مَسْعُودِ بْنِ سَعْدٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ255( وَبِسَيِّدِنَا مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ256( وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ25٧( وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ25٨( وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ25٩( وَبِسَيِّدِنَا مُعَاذِ بْنِ مَاعِصٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ26٠ مَعْبَدِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِيِّ 261 مُعَتِّبِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَوْسِ يِّ 262 مُعَتِّبِ عَوْفٍ الْمُهَاجِرِيِّ 26٣ مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ الْأَوْسِيِّ 264 مَعْقِلِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخَزْرَجِيِّ 265( وَبِسَيِّدِنَا مَعْمَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ266( وَبِسَيِّدِنَا مَعْنِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ26٧( وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذِ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ26٨( وَبِسَيِّدِنَا مُعَوِّذِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ26٩( وَبِسَيِّدِنَا مِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧٠( وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧1( وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ قُدَامَةَ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧2( وَبِسَيِّدِنَا الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧٣( وَبِسَيِّدِنَا مِهْجَعٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّهِيدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧4( وَبِسَيِّدِنَا نَصْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧5( وَبِسَيِّدِنَا النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٧6 النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ 2٧٧ النُّعْمَانِ بْنِ عَصَرٍ الْأَوْسِيِّ 2٧٨ النُّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزْرَجِيِّ 2٧٩ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَزْرَجِيِّ 2٨٠ هَانِئٍ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ الْأَوْسِيِّ 2٨1( وَبِسَيِّدِنَا وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨2( وَبِسَيِّدِنَا وَدِيعَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨٣( وَبِسَيِّدِنَا وَرَقَةَ بْنِ إِيَاسٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨4( وَبِسَيِّدِنَا وَهْبِ بْنِ سَعْدٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨5( وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ الشَّهِيدِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨6( وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨٧( وَبِسَيِّدِنَا يَزِيدَ بْنِ الْمُنْذِرِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨٨( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٨٩( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي الْأَعْوَرِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩٠( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩1( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩2( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي الْحَمْرَاءِ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩٣ أَبِي حُمَيْضَةَ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّادٍ الْأَوْسِيِّ 2٩4 أَبِي حَنَّةَ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْسِيِّ 2٩5 أَبِي خَارِجَةَ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِ يِّ2٩6 أَبِي خَالِدٍ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْخَزْرَجِ يِّ2٩٧( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي خُزَيْمَةَ بْنِ أَوْسٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩٨( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي دَاوُودَ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ2٩٩( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠٠( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي زَيْدٍ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠1( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي سَبْرَةَ بْنِ أَبِي رُهْمٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠2( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠٣( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي سَلِيطٍ أُسَيْرَةَ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠4( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي سِنَانِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠5( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي سِنَانٍ وَهْبِ بْنِ مِحْصَنِ الْمُهَاجِرِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠6( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي شَيْخِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠٧( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي ضَيَّاحٍ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠٨( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣٠٩ أَبِي عُبَادَةَ سَعْدِ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزْرَجِ يِّ ٣1٠ أَبِيعَبْسٍعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ الْأَوْسِ يِّ ٣11 أبَِي عَقِيلٍعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَوْسِ يِّ٣12 وَبِسَ يِّدِنَا أَبِ ي كَبْشَ ةَ مَوْلَ ى رَسُ ولِ اللهِ صَ لَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣1٣( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي لُبَابَةَ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣14( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي مَخْشِيٍّ سُوَيْدٍ الطَّائِيِّ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣15( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُهَاجِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣16( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي مُلَيْلِ بْنِ الْأَزْعَرِ بْنِ زَيْدٍ الْأَوْسِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣1٧( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي الْمُنْذِرِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ الْخَزْرَجِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ٣1٨( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي الْهَيْثَمِ مَالِكِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

٣1٩( وَبِسَيِّدِنَا أَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْخَزْرَجِ يِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ASHAB-I BEDİR/ Duası[düzenle | kaynağı değiştir]

Cafer b. Abdullah şöyle diyor:[düzenle | kaynağı değiştir]

"Babam bana Peygamber (asm)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi:

'Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' " Şablon:Bedir Şablon:Ashab-ı Bedir

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.