FANDOM


Bursa Abdal köprüsü gravürü

Bursa Abdal köprüsü

Bakınız

Şablon:Abdal - d


Abdal - Aptal
Abdal (etimoloji)

Abdal/VP - Abdal/WP - Abdal/VS - Abdal/Vecize http://en.wiktionary.org/wiki/abdal
Abdal istiğfarı - Allahümağfir li ümmeti muhammedin Seyyid-ul istiğfar-ul

Abdal selası

Batal - Battal
Battal Gazi - Balak Gazi
Pir Sultan Abdal

Besikduzu Abdallı- Yeşilköy

Abdal köprüsü - Acemler köprüsü
Hikaye-i Kesikbaş
Başını vermeyen şehit - Ömer Seyfettin
In Sufism, the Abdal are placed in a cosmic hierarchy with other orders of saintly individuals. Two descriptions of the hierarchy come from notable Sufis. The first is Ali Hujwiri's divine court. There are three hundred akhyār (“excellent ones”), forty abdāl (“substitutes”), seven abrār (“piously devoted ones”), four awtād (“pillars”) three nuqabā (“leaders”) and one qutb. The Saints of Islam, quoting [[The Mystics of Islam] by Dr. Reynold A. Nicholson The second version is Ibn Arabī’s which has a different, more exclusive structure. There are eight nujabā (“nobles”), twelve nuqabā, seven abdāl, four awtād, two a’immah (“guides”), and the qutb
ابدال - tr=abdāl- plural of بدل -tr=bádal; a good, religious man; saint, from term بدل tr=bádala to replace}} # A religious devotee or dervish in Persia.

Serbo-CroatianEdit

*pl=abdali *абдал

Sufilik ve Abdal kavramıEdit

Hikaye-i Kesikbaş ve AbdalEdit

Ömer Seyfettin'de 'Başını Vermeyen Şehit' hikayesinde AbdalEdit

Ömer Seyfettin Olayı "Başını Vermeyen Şehit" adlı hikâyesinde şöyle anlatır.:

"...Hak budur ki, ol guzzâtın içinde
böyle gaziler olmasa. Zigetvar'a
bu kadar kurbi civarda, cevânib-i
erbaa kafir hisarı iken, meks ve
ârâm, bâhusus böyle cenge ikdâm
ne mümkün idi..." Peçevî, s.355

Grijgal'de, komşu palangalarda Kuru Kadı için "deli oldu" diyorlardı. Her an "bekâ" bâdesini içmiş ezeli bir sarhoş gibi nihayetsiz bir gaşy, pâyansız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan içinde yaşıyordu.

Fakat nasıl "deniz çanağa sığmaz"sa, onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı.

Huruç günü gördüğü harikayı herkese anlatmaya başladı. Hatta daha ileri gitti, çok iyi okuduğu "Mevlid-i Şerîf" lisanıyla o gün gördüğünü yazdı.

Yüzlerce beyitlik bir destan düzdü.

Ama o zaman eski şevki kayboluverdi.

Ruhuna koyu bir karanlık doldu.

Kalbine acı bir ağırlık çöktü.

Artık Deli Mehmed'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahî zevki göremez oldu.

Bu mahrumiyet onu delirtti.

Yemekten, içmekten kesildi.

Bir gün yine perişan, kırlarda dolaşırken Deli Hüsrev'e rastgeldi.

Meğer o da geziniyormuş.

Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı'nın arkasına dokundu.

— Ahmak, dedi, neye gördüğünü halka söyledin?

Adam gördüğünü kâle geçirirse kazandığı hâli kaybeder.

Eğer susaydın, gördüğün keramete ölünceye kadar şahit olacaktın...

Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı:

— Çok perişanım, diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet uykusundan uyandır.

Benim o görmüş olduğum ahvâl ne hikmettir?

İçinde aklımı kaçırdığım bu mehâbet, bu heybet nedir?

Benimle senden başka onu gören oldu mu?

— Bir gören daha var. O "can" herkese görünmez.

  • Hikaye-i kesikbaş ve Mevlid-i şerif: Hikaye-i Kesikbaş'da Mevlid-i Şerif'in miraç ve mevlid bahirleri gibi bahirlerden birisidir.

Yeniçeri isyanlarıyla Yeniçeri ocaklarının kaldırılması sonucu Bektaşi tekkeleride kapatılmıştır.

Bektaşi Tekkeleri kapatılmasından sonrada 1970'li yılların son demlerine kadar Çorum yöresi Alevileri ve Sünnileri arasında yapılan Mevlidlerde bu bahir okunurdu.

Sonradan hocalar bu bahri okumaz oldu.

Ehli beyti dahi anmaz oldular.

Ondan sonra alevi-sünni düşmanlığı siyasal sebeplerle de artarak beslenmeye başladı.

Bu metin alevi ve sünni kesimlerin birlikte yaptıkları ihtifaller de okudukları ortak metinlerden birisidir.

(Bu açıklamanın hakları Kaymakam Eyüp Sabri Kartal'a aittir.)

Vikikaynak'ta, Hikâye-i Kesikbaş ile ilgili metin bulabilirsiniz. Hikâye-i Kesikbaş, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ine de Abdal olduğuna inanılan Deli Mehmet'in başını vermemesi üzerine Kuru kadı tarafından yazılan Hikâye-i Kesikbaş bahri (bölümü). Beşikdüzü'lülerin Kadırga yaylasında bulunan Kesikbal tepesi ve Kesikbaş türbesi]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.