FANDOM


Sual: Dört mezhebe göre, abdestin farzları nelerdir? Edit

CEVAP

Hanefî mezhebinde:

1- Yüzü yıkamak, 2- İki kolu yıkamak [Eller kola dâhildir], 3- Başın en az dörtte birini mesh etmek, 4- İki ayağı yıkamak.

Mâlikî mezhebinde:

1- Niyet, 2- Yüzü yıkamak, 3- İki kolu yıkamak, 4- Başın tamamını mesh etmek, 5- İki ayağı yıkamak, 6- Muvalat (Ara vermeden, uzuvları peş peşe yıkamak) , 7- DelkY(ıkanan yerleri ovmak) .

Şâfiî mezhebinde:

1- Niyet, 2- Yüzü yıkamak, 3- İki kolu yıkamak, 4- Başın, az bir kısmını mesh etmek, 5- İki ayağı yıkamak, 6- Tertip [Sırayla yıkamak].

Hanbelî mezhebinde:

Abdestin farzı altıdır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dâhil edilince, abdestte farzlar on oluyor:

1- Niyet, 2- Besmele çekmek, 3- Ağzı yıkamak, 4- Burnu yıkamak, 5- Yüzü yıkamak, 6- İki kolu yıkamak, 7- Başın tamamını mesh etmek [Kulaklar başa dâhildir], 8- İki ayağı yıkamak, 9- Tertip, 10- Muvalat .

Abdestte dört mezhebe uymakEdit

Sual: Abdest alırken dört mezhebe uymaya da, niyet etmek uygun olur mu? CEVAP İyi olur. Zaten Hanefi mezhebine uygun, yani farz, sünnet ve müstehablarına uyarak abdest alan kimse, diğer üç mezhebe de uymuş olur. Mesela abdest alırken: 1- Niyet Hanefi’de sünnet, diğer üç mezhepte farzdır. 2- Besmele çekmek, Hanefi’de sünnet, Hanbeli’de farzdır. 3- Ağza, burna su vermek, Hanefi’de sünnet, Hanbeli’de farzdır. 4- Başın tamamını meshetmek, Hanefi’de sünnet, Maliki ve Hanbeli’de farzdır. 5- Tertip yani sıra ile yıkamak, Hanefi’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır. 6- Muvalat, yani ara vermeden yıkamak Hanefi’de sünnet, Maliki’de ve Hanbeli’de farzdır. 7- Delk, yani uzuvları ovmak, Hanefi’de sünnet, Maliki’de farzdır.

Görüldüğü gibi, Hanefi’ye uygun abdest alan, yani farz, sünnet ve müstehablarına da riayet eden diğer mezheplere göre de abdest almış olur.


Dört mezhepte abdesti bozan şeyler Edit

Sual: Diğer hak mezheplerimize göre abdesti bozan şeyler nelerdir?


CEVAP Deriden kan çıkınca, Hanefi’de abdest bozulur. Diğer üç mezhepte bozulmaz.

Deve eti yemek ve ölü yıkamak Hanbeli’de abdesti bozar, diğer üç mezhepte bozmaz.

Mahrem olmayan kadının eline veya derisine çıplak olarak dokununca Şafii'de abdest bozulur. Hanbeli ve Maliki’de şehvetli dokunursa bozar. Hanefi’de şehvetli de olsa bozmaz.

Yüz, kollar ve ayaklarEdit

Sual: Abdestte yüz, kollar ve ayakların neresi yıkanır?


CEVAP Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimiyle çene arasıdır. İki kol, dirsekleriyle birlikte; iki ayaksa, iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte yıkanır. Bu uzuvların farz olan yerden biraz fazlasını yıkamak müstehab, daha fazla yıkamak mekruh olur. (S. Ebediyye)

Çene altını yıkamakEdit

Sual: Abdestte çene altını yıkamak gerekir mi? CEVAP Hanefi’de çene altı yıkanmaz. Şafii’de ise çene altını yıkamak farzdır.

Elleri yıkamak farzdır Sual: Abdestin farzları içinde elleri yıkamak bildirilmeyip sünnetleri arasında bildirildiğine göre, elleri yıkamak sünnet mi oluyor?


CEVAP El kola dâhil olduğu için, elleri kollarla beraber yıkamak farzdır. Abdeste başlarken elleri yıkamak ise, sünnettir.

Başı mesh ederkenEdit

Sual: Abdestte elimizdeki ıslaklığın saçımızın dibine yani başımıza temas etmesi gerekiyor mu? CEVAP Hayır, sadece saçların üstüne değmesi gerekir.

Saçın arkasını mesh etmek Sual: Abdestte başın dörtte birini mesh etmek farzdır. Saçımız bozulmasın diye saçımızın arkasını mesh etsek caiz olur mu?


CEVAP Farz yerine gelir. Ancak sünnete uygun mesh etmek için başın tamamını mesh etmek gerekir.

Eşarba mesh etmekEdit

Sual: Kadın olarak, dışarıda abdest alırken, saçımızın görünmemesi için, eşarbın üstüne mesh etmek caiz olur mu?


CEVAP Hayır, caiz olmaz. Hanefi’de başın tamamını mesh etmek sünnet, dörtte birini mesh etmekse farzdır. Bunun için, eşarbı çözmeden, saçlar görünmeden dörtte birini mesh etmek gerekir. Mesela başın arka kısmı da mesh edilebilir. Maliki’yi taklit edenin başının tamamını mesh etmesi farzdır.

Takke üstüne meshEdit

Sual: Takke veya sarık üzerine mesh caiz mi?


CEVAP Hayır.

Uzun saçı mesh ederkenEdit

Sual: Kadının çok uzun saçını mesh etmesi nasıl olur? Saçın üst yüzüne ıslak eli değdirmek mi yoksa hem üstünü hem altını iyice elini gezdirip ıslatmak mı gerekir?


CEVAP Saçı uzunsa, ıslatılmış elle başı mesh ederken, sarkan saçlarını tutup aşağıya doğru, yani saçın sonuna kadar çeker. Altını üstünü ıslatmak gerekmez, ıslaklık azalsa da, hattâ hiç kalmasa da elin değmesi yeter.

Eldeki yaşlıkla meshEdit

Sual: Kolları yıkadıktan sonra, eldeki yaşlıkla başı mesh caiz mi?


CEVAP Hayır.

Başörtü üstünden meshEdit

Sual: (Kolaylık olması için kadınlar, başörtülerinin üstünden mesh edebilirler) deniyor. Başörtü üstünden mesh caiz olur mu?


CEVAP Hayır, başörtü üstünden mesh edilmez. Mesh etmiş olmak için, ıslak eli saçlara sürmek gerekir. Bunun gibi, bazı mezhepsizler de, (Çoraba mesh edilebilir) diyorlar. Bunlar dinde kolaylık değil, birer bid’attir.

Bir hadis-i şerif: (İbadetleri bizim gibi yapmayan bizden değildir.) [Mizan-ül kübra]

Kolaylık olsun diye dinin emirlerini değiştirmeye, kimsenin hakkı yoktur. Biri de çıkar, kolaylık olsun diye (Hiç abdeste lüzum yok, haftada bir abdest alsanız yeter) diyebilir. Akılla din olur mu?

Sual: Abdest alırken başın tamamını mı yoksa bir kısmını mı mesh etmek gerekir?


Cevap: Hanefi mezhebinde abdest alırken başın dörtte bir kısmını mesh etmek farzdır. Başın her tarafını, bir kere mesh etmek ise sünnettir. Malikide ise farzdır.

Sual: Çeneden aşağıda kalan sakalı, abdest alırken yıkamak gerekir mi?


Cevap: Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lâzımdır.

Sual: Abdest alırken kol dirseklerini ve ayakların topuk kemiklerini de yıkamak mı gerekir?


Cevap: Kolun dirseklerini ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Çıplak ayağı yıkamayıp, mesh etmek caiz değildir. Mesh, başka yerde kullanılmadık yaşlığı, mesh edilecek yere değdirmek, sürmektir. Yaş bez, yağmur, kar sürünmesi ile de olur. Sarkan saçı değil, başı mesh etmek lazımdır. Başı nezleli olup da, mesh zarar verirse mesh etmez.

Sual: Abdest alırken elleri ve kolları yıkamanın hükmü nedir?


Cevap: Abdest alırken elleri, dirseklerle birlikte, bir kere yıkamak farz, bileklerle beraber, üç kere yıkamak ise sünnettir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.