FANDOM


Naziat Suresi 80.Sure Abese Suresi عبس Tekvir Suresi
Abese Suresi/Elmalı Orijinal

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki عبس abese kelimesinden almaktadır.


Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (Yusuf Ali)
Rahmân[1] ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle"
Acıyıcı*[2], esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım
In the Name of Allâh, the Most Gracious, the Most Merciful
Ekşidi ve döndü
(Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.
İNGİLİZCE MEAL
Çünkü ona a'mâ geldi
Kendisine âmâ geldi, diye.
İNGİLİZCE MEAL
Ne bilirsin o belki temizlenecek
Ne bilirsin, belki o temizlenecek?
İNGİLİZCE MEAL
Veya öğüt belliyecek de o öğüt kendine fâide verecek
Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.
İNGİLİZCE MEAL
Amma istiğnâ edene gelince
Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,
İNGİLİZCE MEAL
Sen onun sadâsına özeniyorsun
Sen ona yöneliyorsun.
İNGİLİZCE MEAL
Onun temizlenmemesinden sana ne?
Onun temizlenmemesinden sana ne?
İNGİLİZCE MEAL
Ve amma sana can atarak gelen
Ama sana can atarak gelen,
İNGİLİZCE MEAL
Haşyet duyarak gelmişken
Allah'tan korkarak gelmişken,
İNGİLİZCE MEAL
Sen ondan tegafül ediyorsun
Sen onunla ilgilenmiyorsun.
İNGİLİZCE MEAL
Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir
Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.
İNGİLİZCE MEAL
İmdi onu dileyen tezekkür etsin
Artık dileyen onu düşünür.
İNGİLİZCE MEAL
Tekrim edilir
O, değerli sahifelerdedir.
İNGİLİZCE MEAL
Yüksek tutulur mutahher sahîfelerde
Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.
İNGİLİZCE MEAL
Kiramı berabere
Yazıcıların ellerindedir,
İNGİLİZCE MEAL
Sefere ellerinde
Değerli, iyi yazıcıların.
İNGİLİZCE MEAL
O kahrolası insan ne nankör şey
O kahrolası insan, ne nankör şey.
İNGİLİZCE MEAL
O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu
Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.
Sonra ona yolunu kolaylattı
Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.
Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü
Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.
Sonra dilediği vakıt ona nüşur verecek
Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.
Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi
Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,
Bir de insan taamına baksın
Bir de o insan yiyeceğine baksın.
Biz o suyu bir döküş dökmekteyiz
Biz o suyu bol bol döktük.
Sonra o Arzı bir yarış yarmaktayız
Sonra toprağı nasıl da yardık.
Bu suretle onda daneler
Bu suretle orada ekinler bitirdik.
Üzümler, yoncalar
Üzümler, yoncalar,
Zeytinlikler hurmalıklar
Zeytinlikler, hurmalıklar,
Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler
İri ve sık ağaçlı bahçeler,
Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz
Meyveler, çayırlar bitirdik.
Sizin ve davarlarınızın intifaı için
Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.
Amma geldiği vakıt o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ)
Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,
O kaçacağı gün kişinin kardeşinden
O gün kişi kaçar, kardeşinden...
Ve anasından babasından
Anasından , babasından..
Ve refîkasından ve oğullarından
Eşinden ve oğullarından.
Onlardan her kişinin bir şe'ni vardır o gün başından aşar
Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.
Yüzler vardır o gün ışılar
Yüzler var ki, o gün parıl parıl,
Güler sevinir
Güler, sevinir.
Yüzler de vardır o gün üzerinde tortoz
Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,
Sarar onu bir kara
Onları karanlık bürümüş,
İşte onlar o keferei fecere
Onları karanlık bürümüş,

Şablon:Kk

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.