FANDOM


Naziat Suresi Abese Suresi
Tekvir Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Ekşidi ve döndü
Zachmurzył się i odwrócił,
He frowned and turned away
Çünkü ona a'mâ geldi
Bo przyszedł do niego niewidomy.
Because the blind man came unto him.
Ne bilirsin o belki temizlenecek
Skąd możesz wiedzieć? może on się oczyści
What could inform thee but that he might grow (in grace)
Veya öğüt belliyecek de o öğüt kendine fâide verecek
Albo pomyśli o napomnieniu i to przypomnienie przyniesie mu korzyść.
Or take heed and so the reminder might avail him?
Amma istiğnâ edene gelince
Jeśli kto jest bogaty,
As for him who thinketh himself independent,
Sen onun sadâsına özeniyorsun
To ty się nim interesujesz;
Unto him thou payest regard.
Onun temizlenmemesinden sana ne?
A mało się troszczysz o to, iż on się nie oczyszcza.
Yet it is not thy concern if he grow not (in grace).
Ve amma sana can atarak gelen
Lecz od tego, kto przychodzi do ciebie przepełniony gorliwością
But as for him who cometh unto thee with earnest purpose
Haşyet duyarak gelmişken
I jest pełen bojaźni
And hath fear,
Sen ondan tegafül ediyorsun
- ty się odsuwasz.
From him thou art distracted.
Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir
Ależ nie! To jest przecież napomnienie;
Nay, but verily it is an Admonishment,
İmdi onu dileyen tezekkür etsin
- I kto zechce; to je sobie przypomni! -
So let whosoever will pay heed to it,
Tekrim edilir
Ono jest na czcigodnych kartach,
On honoured leaves
Yüksek tutulur mutahher sahîfelerde
Wyniosłych i oczyszczonych
Exalted, purified,
Kiramı berabere
Przez ręce pisarzy,
(Set down) by scribes
Sefere ellerinde
Szlachetnych, sprawiedliwych.
Noble and righteous.
O kahrolası insan ne nankör şey
Niech zginie człowiek! Jakże on jest niewdzięczny!
Man is (self) destroyed: how ungrateful!
O yaratan onu hangi şeyden yarattı?
Z czego On go stworzył?
From what thing doth He create him?
Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu
On go stworzył z kropli spermy i wyznaczył jego los;
From a drop of seed. He createth him and proportioneth him,
Sonra ona yolunu kolaylattı
następnie uczynił jego drogę łatwą.
Then maketh the way easy for him,
Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü
Potem On sprowadza jego śmierć i każe pochować go w grobie.
Then causeth him to die, and burieth him;
Sonra dilediği vakıt ona nüşur verecek
Potem On wskrzesi go, kiedy zechce.
Then, when He will, He bringeth him again to life.
Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi
Ależ nie! On nie wypełnia tego, co Bóg mu nakazał.
Nay, but (man) hath not done what He commanded him.
Bir de insan taamına baksın
Niech spojrzy człowiek na swe pożywienie!
Let man consider his food:
Biz o suyu bir döküş dökmekteyiz
Jak wylaliśmy wodę obficie,
How We pour water in showers
Sonra o Arzı bir yarış yarmaktayız
Potem spowodowaliśmy popękanie ziemi
Then split the earth in clefts
Bu suretle onda daneler
I sprawiliśmy, iż wyrosły na niej ziarna,
And cause the grain to grow therein
Üzümler, yoncalar
Winna latorośl i trzcina cukrowa,
And grapes and green fodder
Zeytinlikler hurmalıklar
Drzewa oliwne i drzewa palmowe,
And olive trees and palm trees
Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler
I ogrody bujnie rosnące,
And garden closes of thick foliage
Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz
I owoce, i pastwiska
31. And fruits and grasses:
Sizin ve davarlarınızın intifaı için
- to na używanie dla was i dla waszych trzód.
Provision for you and your cattle.
Amma geldiği vakıt o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ)
A kiedy przyjdzie huk ogłuszający,
But when the Shout cometh
O kaçacağı gün kişinin kardeşinden
W tym Dniu, kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata,
On the day when a man fleeth from his brother
Ve anasından babasından
Od swojej matki i od swojego ojca,
35. And his mother and his father
Ve refîkasından ve oğullarından
Od swojej towarzyszki i od swoich synów
And his wife and his children,
Onlardan her kişinin bir şe'ni vardır o gün başından aşar
- tego Dnia każdy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą!
Every man that day will have concern enough to make him heedless (of others).
Yüzler vardır o gün ışılar
Tego Dnia będą twarze jaśniejące,
On that day faces will be bright as dawn,
Güler sevinir
Uśmiechnięte i rozradowane.
Laughing, rejoicing at good news;
Yüzler de vardır o gün üzerinde tortoz
Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem,
And other faces, on that day, with dust upon them,
Sarar onu bir kara
Okryte ciemnością.
Veiled in darkness,
İşte onlar o keferei fecere
Ci zaś to niewierni i rozpustnicy.
Those are the disbelievers, the wicked.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri