FANDOM


Wikipedia-logo-tr
'den Acemi Semerci ile ilgili bir şeyler var
Safahat eski ve yeni ahrflerle karşılaştırmalı Ertuğrul düzdağ

Safahat eski ve yeni harflerle Ertuğrul Düzdağ

Bakınız

Şablon:Safahatbakınız - d
{{Şablon:Safahatbakınız}}


Mehmet Akif Ersoy Yılı 2011
Safahat
Portal:Safahat
Portal:Mehmet Akif Ersoy
Safahat Linkleri
Safahat haberleri
Safahat Köşe Yazıları

Safahat/AUDİO [1]
Safahat/VİDEO
Safahat/Tiyatro
Safahat/Tasarımlar
Safahat/Resimler

Safahat/WP - Safahat/VP
Safahat/Vikisöz - Safahat/Vikisözlük

Safahat/Çalışmalar
Safahat/Yapılacaklar
Safahat/Görev dağılımı

Dünya Dillerinde Safahat
Azerice Safahat
İngilizce Safahat
Kırgızca Safahat
Osmanlıca Safahat
Safahat/Azerice

Dünya Dillerinde Safahat
Safahat/Arapça
Safahat/Farsça
Safahat'ın ingilizceye tercümesi projesi
Safahat/Arabçaya tercüme projesi
Safahat/Almanca
Safahat/İspanyolca
Safahat/Japonca

Safahat/Bibliyografya

Düz Liseler İçin Safahat
Anadolu Liseleri İçin Safahat
Sosyal Bilimler Liseleri İçin Safahat Projesi
İstiklal Marşı
Istiklal Marsi (Acemsiran)
Istiklal Marsi (Nihavend)
Istiklal Marsi (Rast1)
Istiklal Marsi (Rast2)
Portal:Mehmet Akif Ersoy
İstiklal Marşı Oratoryosu
Şablon:Safahat
Şablon:Mehmet Akif Ersoy

Hasan Basri ÇANTAY, Âkif’in çok zarif ve çok zengin fıkralarının olduğunu ve bunlardan bazılarını nazma çektiğini söyler ve örnekler verir.5

İki sayıdır dile getirdiğimiz nükteleri gibi Âkif’in manzum fıkraları da hayatın bir yönünü, bir gerçeğini dile getirir. Bunlardan biri «Acemi Semerci»dir. Şeyhî’nin ve Molla Lütfî’nin harnâmeleri gibi Âkif de «Acemi Semerci»de eşeklerin durumunu konu etmiştir. Bakın neler demiş:

Eşeklerin canı yükten yanar; «Aman!» derler,
«Nedir bu çektiğimiz dert, o çifte çifte semer!
Biriyle uğraşıyorken gelir çatar öbürü;
Gelir ki taş gibi hâin, hem eskisinden iri.
Semerci usta geberseydi... Değmeyin keyfe!
Evet, gebermelidir inkisâr edin herife.»
Zavallı usta göçer bir gün âkıbet, ancak,
Makāmı öyle uzun boylu nerde boş kalacak?
Çırak mı, kalfa mı, kim varsa yaslanır köşeye;
Takım biçer durur artık gelen giden eşeğe.
Adam meğer acemiymiş, semerse hayli hüner;
Sırayla baytarı boylar zavallı merkepler.
Bütün o beller, omuzlar çürür çürür oyulur;
Sonunda her birinin sırtı yemyeşil et olur.
«Giden semerciyi» derler; «Bulur muyuz şimdi?
Ya böyle kalfa değil, basbayağ muallimdi.
Nasıl da kadrini vaktiyle bilmedik, tuhaf iş:
Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!»
«Nasihatım sana: Herzeyle iştigāli bırak;
Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak.
Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez;
Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere;
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.»
_____________________
1 Hilmi YÜCEBAŞ, Hiciv ve Mizah Edebiyatı Antoloji, LM Yay., İstanbul 2004, s. 352.

2 Mehmet Nuri YARDIM, Edebiyatımızın Güleryüzü, Çatı Kitapları, İstanbul tarihsiz, s. 150.

3 Hilmi YÜCEBAŞ, a.g.e., s. 352-353.

4 Mehmet Âkif ERSOY, Safahat, Feza Gazetecilik Yay., İstanbul ts, I, 138, 140.

5 Bu örnekler için bkz. Hasan Basri ÇANTAY, Âkifnâme (Mehmed Âkif), İstanbul 1966, s. 85-95.

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.