Acep Hale Geldim
Yunus Emre
Acep Oldu HalimAcep Hale Geldim


Bundan beri gönüldüm dost ile bile geldim
Pes bu âleme çıktım bir aceb(1) hâle geldim


Ol dost açtı gözümü gösterdi kendözümü
Gönüldeki râzımı söyledim dile geldim


Gör ne yuvadan uçtum bu halka râzım açtım
Aşk tuzağına düştüm tutuldum ele geldim


Tuzağa düşen gülmez âşıklar râhat olmaz
Söylerim dilim bilmez bir aceb ile geldim


Ben bunda geldim bu dem geri ilime gidem
Sanma ki bunda beni beni altına mala geldim


Değilim kıyl ü kalden ye yetmiş iki dilden
Hâlim akvâlim nedir bu mülke sorageldim


Ne haldeyim ne bilem tuzaktayım ne gülem
Bir garipçe bülbülem ötmeye güle geldim


Gül Muhammed teridir bülbül d’anın yeridir
Ol gül ile ezeli cihâna bile geldim


Mescide medresede çok ibâdet eyledim
Aşk oduna yanıban andan hâsıla geldim


Kudret suret yapmadan feriştehler tapmadan
Alem halkı dönmeden ileri yola geldim


Yine Yunus’a sordum aydır Hak nurun gördüm
İlk yaz güneşi gibi mevc urup doğageldim(1)aceb (ar.sıfat):acayip,garip.


Şiir Metni
Çağdaş Türkçesi
İngilizce Tercümesi
Acep Hale Geldim
[[]]
[[]]

Bundan beri gönüldüm dost ile bile geldim
Pes bu âleme çıktım bir aceb hâle geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Ol dost açtı gözümü gösterdi kendözümü
Gönüldeki râzımı söyledim dile geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Gör ne yuvadan uçtum bu halka râzım açtım
Aşk tuzağına düştüm tutuldum ele geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Tuzağa düşen gülmez âşıklar râhat olmaz
Söylerim dilim bilmez bir aceb ile geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Ben bunda geldim bu dem geri ilime gidem
Sanma ki bunda beni beni altına mala geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Değilim kıyl ü kalden ye yetmiş iki dilden
Hâlim akvâlim nedir bu mülke sorageldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Ne haldeyim ne bilem tuzaktayım ne gülem
Bir garipçe bülbülem ötmeye güle geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Gül Muhammed teridir bülbül d’anın yeridir
Ol gül ile ezeli cihâna bile geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Mescide medresede çok ibâdet eyledim
Aşk oduna yanıban andan hâsıla geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Kudret suret yapmadan feriştehler tapmadan
Alem halkı dönmeden ileri yola geldim

sadeleştir
ingilizceye çevir

Yine Yunus’a sordum aydır Hak nurun gördüm
İlk yaz güneşi gibi mevc urup doğageldim

sadeleştir
ingilizceye çevir
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.