FANDOM


Adı Müslüman


Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe

Berk’iyçin kuyu kazan âkıbet kendi düşe.


Kendiye yaramazı berikiye sanan ol

Adı Müslüman onun kendi benzer kesişe.


Komadığın aradan nesneyi götürmegil

Komadığın götürmek budur-a yatlı pişe.


Yarın hak didârını görmeyiser üç kişi

Bir denğci bir kovucu gammazdır paşa.


Yuınus’tan bir nâsihat tutan yavuz olmaya

Bil kim iyi söz ile herbir iş gelir başa.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.