FANDOM


İLÇENİN GENEL TANITIMI :Edit

İlçedeki ilk insan topluluklarının yerleşim tarihleri bilinmemekle birlikte, tarihi eserlerin varlığı ve durumları yerleşimin Kiğı İlçesiyle beraber başladığı kanaati uyandırmakla bu da yaklaşık M.O. 3000 yıllarına uzanmaktadır.

İlçe 1839'da Kiğı İlçesiyle Erzurum'a bağlı bir köy iken 1926'da Erzincan'a 1936 yılında Bingöl iline bağlanmış ve Nahiye statüsüne kavuşmuştur.

04.07.1987 tarihinde 3392 sayılı Yasayla ilçe statüsüne kavuşmuş bu tarihten itibaren Bingöl İlinin beşinci ilçesi yapılarak 1988 yılı basında ilk Kaymakam ataması yapılıp. idari teşkilatlanması başlamıştır.

Coğrafi yönden Doğu Anadolu Bölgesi yukarı Fırat bölümünde. Bingöl İlinin Kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Rakımı 1500 metredir.

Yüzölçümü 841 Km karedir. Bölgenin büyük bölümü Meşe ormanlarıyla kaplı engebeli bir arazi yapışma sahiptir. Adaklı İlçesi: Elazığ İli Karakoçan ilçesi. Kiğı. Yedisu. Karlıova ve Bingöl merkez İlçeyle çevrilidir. İklimin Kışın çok sert ve uzun sürmesi İlçenin Ekonomik ve Sosyal yaşantısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir.


Ekonomik değer oluşturabilecek büyüklükte Akarsu olmamakla birlikte çok sayıda küçük su kaynaklarına sahip olmasından dolayı zaman, zaman toprak kayması. sel ve çığ aleti olmaktadır. 1995 yılında Hasbağlar Köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir çok ev yıkılmış köy arazisi önemli ölçüde tahribata uğramıştır.

04.07.1987 tarihinde 3392 sayılı yasa ile ilçe statüsüne alınmış ve bu tarihten itibaren Bingöl ilinin ( 5 ) beşinci ilçesi olmuştur. 1988 yılı başında ilk Kaymakam ataması yapılarak, idari teşkilatlanması tamamlanmıştır.

COĞRAFİ KONUMU:Edit

İlçe sınırları ; Güney bölümünde Bingöl İli, kuzeyinde Yedisu İlçesi,batısında Kiğı İlçesi, doğusunda Karlıova İlçesi bulunmaktadır.Bingöl İl merkezine74 Km. mesafede olup, yolun zemini stabilizedir.Bu nedenle ulaşım olumsuz yönde etkilenmektedir. Elazığ İl merkezine ise 198 Km. mesafede olup yol asfalttır. İlçeye ilk insan topluluklarının hangi tarihte yerleştikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte; 1839 yılında Azakpert adıyla Kiğı İlçesi ile birlikte Erzurum iline bağlı bir köy iken 1926 yılında Erzincan iline, 1936 yılında ise Bingöl iline bağlanmış ve Nahiye statüsüne kavuşmuştur. 1968 yılında ise halen kullanılmakta olan Adaklı adını almıştır.

Coğrafi yönden Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümünde, Bingöl İlinin kuzeybatı bölümünde yer almaktadır. Rakım 1500 metredir. Yüz ölçümü 841 Kilometre kare olup, büyük bölümü meşe ormanları ile kaplı engebeli ve dağlık arazi yapısına sahiptir, İklim yapısı olarak karasal iklim kuşağında kışları çok sert ve uzun yazları ise sıcak ve kurak geçmektedir.

Ekonomik değer taşıyabilecek büyük bir akarsu olmamakla birlikte küçük çapta su kaynakları oldukça fazladır.

İlçe 1. derecede deprem bölgesinde bulunmakta olup, zaman zaman toprak kayması, sel ve çığ afetleri meydana gelmektedir. En son olarak 1995 yılında Hasbağlar Köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir çok ev yıkılmış ve arazi önemli ölçüde tahribata uğramıştır.


NÜFUS DURUMU:Edit

İlçe 1987 yılında Kiğı ilçesinden ayrılarak müstakil ilçe durumuna getirilmiş olup; 5 mahalle ve 35 köy olmak üzere toplam 40 Muhtarlık bulunmaktadır. Dört köy Aysaklı, Cevizli, Osmanuşağı ve Maltepe köyleri ekonomik durum bakımından diğer İl ve İlçelere göç ederek tamamen boşalmıştır. Ayrıca ekonomik durum bakımından İlçe halkının büyük bir bölümü diğer İl ve İlçelere göç etmiştir. Kütüklerimizde kayıtlı bulunan 50.993 kişi sağ görünmektedir.2000 yılında yapılan Genel nüfus sayımında İlçe merkezi ve mahalleler nüfusu 3.370, Köy ve mezraların nüfusu 7.846 olup toplam nüfus 10.856 kişidir. 40.137 kişi diğer İl ve İlçelere göç etmiştir. S.No

Birim Adı 
T. Nüfus 
S.No 
Birim Adı 
T.Nüfus 

01

Adaklı Mrkz 
2312 
21 
Erbaşlar Köyü 
174 

02

Arıca Mah 
225 
22 
Erler Köyü 
190 

03

Danatepe Mah 
290 
23 
Gökçeli Köyü 
308 

04

Döşlüce Mah 
360 
24 
Hasbağlar Köyü 
629 

05

Güngörsün Mah 
183 
25 
Elmadüzü Köyü 
363 

06

Akbinek Köyü 
49 
26 
Kabaçalı Köyü 
17 

07

Aktaş Köyü 
100 
27 
Kamışgölü Köyü 
196 

08

Altınevler Köyü 
115 
28 
Karaçubuk Köyü 
700 

09

Aysaklı Köyü 
Boş 
29 
Kaynakdüzü Köyü 
644 

10

Ayvadüzü Köyü 
246 
30 
Kırkpınar Köyü 
187 

11

Bağlarpınarı Köyü 
252 
31 
Kozlu Köyü 
394 

12

Çamlıca Köyü 
46 
32 
Kuşçimeni Köyü 
102 

13

Çatma Köyü 
201 
33 
Mercan Köyü 
395 

14

Çatmaoluk Köyü 
592 
34 
Osmanuşağı Köyü 
Boş 

15

Cevizli Köyü 
Boş 
35 
Sarıdibek Köyü 
104 

16

Çevreli Köyü 
251 
36 
Sütlüce Köyü 
298 

17

Doğankaya Köyü 
388 
37 
Topağaçlar Köyü 
219 

18

Doluçay Köyü 
90 
38 
Yel değirmeni Köyü 
74 

19

Dolutekne Köyü 
34 
39 
Boyalı Köyü 
48 

20

Elmağaç Köyü 
80 
40 
Maltepe Köyü 
Boş 


TOPLAM 
5814 
 
GENEL TOPLAM 
10856 

NOT : 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre tespit edilmiştir.


EKONOMİK DURUM:Edit

İlçe ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üretim pazarlanabilecek düzeyde olmayıp, tüketime de yetmemektedir. Buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir.

Hayvancılık genellikle ilkel yöntemlerle yapıldığı için, sayıca fazla görünen hayvanların ekonomik hayata katkıları çok azdır. Arazi yapısı itibariyle yöre özellikle küçükbaş hayvancılığa elverişlidir.

İlçede son zamanlarda, Kaymakamlığın girişimleriyle tarımsal alanda seracılık başlamış, sebze ve meyve bahçe sayısında büyük artış görülmüştür. İlçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi, kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır. İlçede endüstriyel faaliyet yoktur. Basit marangoz atölyesi ve günlük ihtiyaçları karşılayabilen küçük dükkanlar vardır.Ticaret, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnaf faaliyetlerinden ibarettir.İlçede Pazar kurulmamaktadır. Festival ve panayır etkinlikleri de yoktur.

İlçede sadece Ziraat Bankası Şubesi vardır. Kırsal kalkınma projesi kapsamında ciddi çalışmalar yapılmasının ilçenin ekonomik yaşamına önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. İlçede küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı geliştirmek, ceviz ve kavak üretimim yaygınlaştırmak için teşvik uygulamaları yapılmalıdır.


TARIM VE HAYVANCILIKEdit

İlçe halkı genellikle geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ancak arazi yapısının engebeli olması nedeniyle tarım ve hayvancılık ilkel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Tarım alanında genellikle buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir. İlçenin Arazi Dağılışı : Mera Arazisi

22.600 Hk.

Ziraat Yapılan Arazi

9.661 Hk.

Sulanabilir Arazi

2.415 Hk.

Kıraç Arazi

7.245 Hk.

Ormanlık Arazi

12.190 Hk.

Ürün Getirmeyen Arazi

3.500 Hk.

Hayvancılıkta ise arazi yapısı itibarı ile yöre özellikle küçük baş hayvancılığa çok elverişlidir. Ancak ulaşım ve büyük kentlere uzaklık nedeni ile hayvancılık ilkel şartlarda yapılmaktadır. Ancak Tarım İlçe Müdürlüğünün teşvikleri ile 2002 yılı içerisinde doğrudan gelir desteği ve çiftçi kayıt projesi ile yapılan çalışmalarda 578 çiftçimiz kayıt edilmiş olup 38.030.000 dekar araziye toplam 513.411.520.500 TL destekleme ödemesi yapılması amacı ile gerekli icmaller oluşturulmuştur. İlçenin Hayvancılık Durumu : Büyük Baş ( Sığır)

2829 Adet

Küçük Baş ( Koyun)

18650 Adet

Küçük Baş ( Keçi)

33.325 Adet

Genel Toplam

54.804 Adet

İlçede son zamanlarda Tarım İlçe Müdürlüğü ve S.Y.D.V. işbirliği neticesinde seracılık başlamış olup tarımsal alanda sebze ve meyve bahçeleri sayısında büyük artış görülmüştür. Ayrıca ilçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.


SOSYAL DURUM:Edit

İlçede çok evlilik yapılmamakta, Ağalık. Şeyhlik gibi feodal kalıntılar bulunmamaktadır. Halkın muhafazakar ve bilinçsiz olması nedeniyle Aile Planlaması pek yapılamamaktadır Sosyal etkinliklere katılma yatkınlıkları vardır.

imkanlarının sınırlı olması nedeniyle çalışma hayatı sadedir. Nüfusun büyük bir bölümü ancak kendine yeterli çapta Tarım ve Hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçede yaşam standardı düşüktür. Halkın yurtdışında Çalışan yakınlarının gönderdiği dövizler önemli bir geçim kaynağıdır.

Konutlar genellikle tek katlı, damları sac ve topraktan yapılıdır. Kanalizasyon şebekesi İlçe merkezinde mevcut olup. ancak İlçeye yeterli değildir. İlçemiz Köyleri ve bağlı yerleşim birimlerinin tümünde elektriğin olduğu, kanalizasyon bulunmadığı içme suyu şebekeleri sadece Hasbağlar.( konutlar mahallesinde) , Kuşçimeni, Bağlarpınarı, Yeldeğirmeni, Kırkpınar, Kozlu ve Doğankaya Konutlar Mahallesinde şebekeli içme suyu mevcuttur. Boyalı köylerinde ise şebeke mevcut ancak bazı tahribattan dolayı çalışmamaktadır.

5 mahalle 34 köy ve 67 mezradan oluşan İlçemizde Devlet Hastanesinin yokluğu büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Bölgemizde Adaklı' ya hizmet verebilecek bir Devlet Hastanesine ihtiyaç vardır. Bingöl İline genelde 140 Km. mesafe uzaklıkta Karakoçan üzeri gidilmekte, hastalarda bu uzun yoldan Elazığ'a sevk edilmektedir. İlçede bir Sağlık Ocağı mevcut olup Kaymakamlıkça bir Laboratuar yaptırılmış ancak gerekli araç - gereç ve donanıma sahip değildir. Elmaağaç köyündeki Sağlık Ocağı kapalıdır. Kaynakdüzü köyünde inşaatı bitmiş hizmete hazır hale getirilmiştir. Sütlüce, Çevreli, Çatmaoluk, Güngörsün, Akbinek, Bağlarpınarı, Aysaklı, Hasbağlar ve Karaçubuk köylerindeki Sağlık Evleri de terör saldırıları sonucu tahrip olmuş ve hizmet verilememektedir.

  • İlçe merkezinde Kaymakamlıkça 1 adet halı saha yaptırılmıştır.

KONUT:Edit

Çevre ve ekonomik şartlar dolayısıyla ilçe merkezinde ve köylerdeki evler genellikle taştan yapılmıştır. Mevcut evler bir veya iki katlı olarak inşa edilmiştir. Modern betonarme bine yok denecek kadar azdır. Olanlarda kamu binalarıdır. Ancak yine Devlet eliyle, 157 adet ilçe merkezinde 168 adet de köylerimizde olmak üzere betonarme olarak yapılmış Afet Konutları bulunmaktadır.

İlçenin kurulmasıyla birlikte mevcut olan konut sıkıntısı daha da artmıştır. Yeterli konut bulunmayışının sebebi de Halkın ekonomik durumunun zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.

SOSYAL YAŞANTI :Edit

İlçe ve Köylerdeki halkın tamamı Müslüman’dır. İlçe de fuar, festival, panayır, sergi ve Pazar gibi faaliyetlerin bulunmamasından dolayı, bu hizmetler yönünden tamamen Bingöl İl Merkezine bağımlı bir durumdadır.

KÜLTÜREL FAALİYETLEREdit

İlçe merkezi PİO Konferans Salonunda Kaymakamlıkça zaman zaman sosyal ve kültürel faaliyetler tertiplenmektedir.

- 31 Aralık 2002 tarihinde Ankara Kültür Tiyatrosu tarafından Necip Fazıl KISAKÜREK ' in "Ahşap Konak" adlı eseri sahnelenmiştir.

- 16 Mart 2003 tarihinde Azerbeycan Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu gösterisi sunulmuştur.

SOSYAL TESİSLER :Edit

İlçe merkezinde Kaymakamlıkça bir adet halı saha yaptırılmıştır. Ayrıca merkezde iki adet oyun alanı ve çocuk parkı bulunmaktadır. Yine İlçe Merkezinde 16 dairelik Emniyet Lojmanı ve 10 odalı Polis Misafir evi, 8 dairelik İlçe Tarım Lojmanları, 8 dairelik Mal Müdürlüğü Lojmanları, 5 dairelik Milli Eğitim Lojmanları, 4 dairelik Sağlık Ocağı Lojmanları ve 2 dairelik Özel İdare Lojmanları bulunmaktadır.


İŞ VE ÇALIŞMA

VideoEdit

http://www.dailymotion.com/video/xenfh5_devlet-bakany-cevdet-yylmazyn-adakl_news#Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.