FANDOM


Şablon:ABC
Dosya:Frankfurt Am Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia von Westen-20110408.jpg

Agatha Christie

 • Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır.

Ahmet Kaya

 • Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

Albert Camus

 • Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.
 • Adalet olmadan düzen olmaz.

Ali

 • Bir tarafı dinlemeden karar veren doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur.
 • Kendi kendine zulmeden başkalarına karşı nasıl adaletli davranacak şaşarım.
 • Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir.
 • Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.
 • Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Anatole France

Aristo

 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Arthur Schopenhauer

 • Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar.
 • Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

Aung San Suu Kyi

 • Adaletin olmadığı yerde güvenli bir barış olamaz.[1]

Blaise Pascal

 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Bülent Ecevit

 • Eşitlik her zaman adil değildir.

Edmund Burke

 • Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.
  • M. de Menonville'e bir mektubundan (Ekim 1789); Saygın Edmund Burke'ün Hukuk Çalışmaları (1899), Cilt. 3, s. 438–39.

Fransız atasözleri

 • Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. (Mirabeau)
 • Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

George Bernard Shaw

 • Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

İbrani atasözleri

 • Yargı yok(sa) adalet (de) yok.[2]

Joseph Joubert

 • Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.
Dosya:Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpg

Konfüçyüs

 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
 • Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.
 • Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
 • Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.
 • Adalet devletin hazinesidir.
 • Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir...
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Latin atasözleri

 • Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali:Fiat justitia, pereat mundus
 • Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali: Fiat justitia, ne pereat mundus)
 • Adalet erdemlerin kraliçesidir.
  • Orijinali: Justitia Virtim regina
 • Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun.
  • Justitia fiat, ruat coelum

Mahatma Gandhi

 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
Dosya:Mevlana Statue, Buca.jpg

Mevlâna

 • Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
 • Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.
 • Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.
 • Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.
 • Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.
 • Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!
 • Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?
 • Muratları, dilekleri koruyan adalettir... geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler degil!
 • Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!
 • Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
 • Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?
 • Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.
 • Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.
 • Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!
 • Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
 • Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Montesquieu

 • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

 • Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Niccolò Machiavelli

 • Adalet güçlüden yanadır.
Dosya:Weighing of the heart3.jpg

Platon

 • Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır.
 • Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
 • Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.

Sigmund Freud

Steve Best

 • Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde “aydın” ve “ilerici” insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.[3]

Timur

 • Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

Ulpianus

 • Adalet; onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir.
Dosya:SecularHumanismLogo3DGoldCropped.png

Vauvenargues

 • İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.

Victor Hugo

 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Voltaire

 • İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

III. Ferdinand

 • Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya...

Kaynakça

 1. Britannica
 2. Güzel Cümleler
 3. People Biography
  1. http://www.ibiblio.org/obl/docs3/In_Quest_of_Democracy-ocr.pdf
 4. No judge and no justice
 5. drstevebest.org
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.