İbrahim müteferrika ve gerileme nedenleri

Konulara göre[düzenle | kaynağı değiştir]

Adaletin pesindeyim[düzenle | kaynağı değiştir]

❝Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil.

Ben adaletin peşindeyim, kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.❞

Malcolm x

Kişilere göre[düzenle | kaynağı değiştir]

[[Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm]].~ Edmund Burke

Agatha Christie[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır.

Ahmet Kaya[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

Albert Camus[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.
 • Adalet olmadan düzen olmaz.

=Hz. Ali[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Bir tarafı dinlemeden karar veren doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur.
 • Kendi kendine zulmeden başkalarına karşı nasıl adaletli davranacak şaşarım.
 • Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir.
 • Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.
 • Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Anatole France[düzenle | kaynağı değiştir]

Aristo[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Arthur Schopenhauer[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar.
 • Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

Aung San Suu Kyi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adaletin olmadığı yerde güvenli bir barış olamaz.[1]

Blaise Pascal[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Bülent Ecevit[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Eşitlik her zaman adil değildir.

Edmund Burke[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.
  • M. de Menonville'e bir mektubundan (Ekim 1789); Saygın Edmund Burke'ün Hukuk Çalışmaları (1899), Cilt. 3, s. 438–39.

Fransız atasözleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. (Mirabeau)
 • Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

George Bernard Shaw[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

İsa şöyle dedi:[düzenle | kaynağı değiştir]

İnananlara karşı merhametli, inkârcılara karşı sert ol denildiğini duydunuz ama ben size derim ki inkârcıları dahi sevin, çünkü olur da bu sevgi kalplerini yumuşatır.”

Bunu duyan Ferisiler, “Şu adama da ne oluyor ki Tevrat’ın hükmünü beğenmiyor” dediler.


İsa şöyle cevap verdi:

Musa zamanında insanlar ancak sertlikten anlıyordu. Ancak bugün öyle mi? Kılıçları sizden daha keskin, kanunları sizden daha adil olan Romalılara silahla ve şeriatınızla üstün gelebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Ferisiler homurdanıyordu.


İsa sözlerine devam etti:

Kalbinizdeki putlar onların taştan putları kadar ağırken ne diye fethetmek istiyorsunuz Roma’yı? Doğrusu size derim ki kılıcınıza ve kanunlarınıza değil, ama gerçek bir imana, eyleme ve anlama ihtiyaçları var. Heyhat ki siz dahi bunlardan yoksunsunuz.

İbrani atasözleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Yargı yok(sa) adalet (de) yok.[2]

Joseph Joubert[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.
Dosya:Confucius - Project Gutenberg eText 15250.jpg

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
~ Konfüçyüs

Konfüçyüs[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
 • Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.
 • Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.
 • Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.
 • Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.
 • Adalet devletin hazinesidir.
 • Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir...
 • Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Latin atasözleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali:Fiat justitia, pereat mundus
 • Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.
  • Orijinali: Fiat justitia, ne pereat mundus)
 • Adalet erdemlerin kraliçesidir.
  • Orijinali: Justitia Virtim regina
 • Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun.
  • Justitia fiat, ruat coelum

Mahatma Gandhi[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
Dosya:Mevlana Statue, Buca.jpg

Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
~ Mevlâna

Mevlâna[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
 • Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur.
 • Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.
 • Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.
 • Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.
 • Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!
 • Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?
 • Muratları, dilekleri koruyan adalettir... geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler degil!
 • Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!
 • Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
 • Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?
 • Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.
 • Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.
 • Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!
 • Adalet, her şeyi lâyık oldugu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.
 • Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Montesquieu[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.


 • Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Niccolò Machiavelli[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet güçlüden yanadır.
Dosya:Weighing of the heart3.jpg

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
~ Platon

Platon[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır.
 • Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.
 • Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.
 • İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek. (Sokrates haksız yere ölüme mahkum edildikten sonra sarfettiği söz)
 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
  • Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.
 • Kır sohbetlwri ve derslerini seven Platon, talebelerine bugün adalet arayacağız , der. Kirlari dolaşırlar, sonunda Platon şöyle der, "meğer adalet bizim icimizde imiş.

Sigmund Freud[düzenle | kaynağı değiştir]

Steve Best[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde “aydın” ve “ilerici” insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.[3]

Timur[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

Ulpianus[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Adalet; onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir.
Dosya:SecularHumanismLogo3DGoldCropped.png

İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.
~ Vauvenargues

Vauvenargues[düzenle | kaynağı değiştir]

 • İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız.

Victor Hugo[düzenle | kaynağı değiştir]

 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Voltaire[düzenle | kaynağı değiştir]

 • İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

III. Ferdinand[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya...

Kaynakça[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Britannica
 2. Güzel Cümleler
 3. People Biography
  1. http://www.ibiblio.org/obl/docs3/In_Quest_of_Democracy-ocr.pdf
  2. No judge and no justice
  3. drstevebest.org
 4. No judge and no justice
 5. drstevebest.org
 6. Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.