FANDOM


Şablon:Adalet Bakanları Şablon:Adalet Teşkilatı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık. Mevcut hükûmetin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'dur.


Adalet Bakanları Edit

Ana madde: Türkiye adalet bakanları listesi

Görevleri Edit

Adalet Bakanlığının görevleri, 29 Mart 1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır. Buna göre Adalet Bakanlığı'nın bazı görevleri şunlardır:

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek, Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak, Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek, Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek, Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek, İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek, Kanunlarla verilen diğer görevleri de yapmaktır. Ceza hukuka ile özel (medeni) hukuktaki gelişmeleri izleyerek gerekli kanun tasarılarını hazırlar, genel ceza ve tevkif evleri, iş esası üzerine kurulu, cezaevleri, iş yurtları ve ıslahevleri açar, bunların yönetim şeklini düzenler. Hükümlü ve tutukluların bakılmasını, barındırılmasını, okutulmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Ceza mahkemelerinin verdikleri hükümleri kesinleştikten sonra yerine getirir. Avukatlık izin belgesi verir. Noterlikler kurar. Bu iki meslekten olanları denetler. Adli Tıp müessesesi de bu bakanlığa bağlıdır. Adalet bakanlığı merkez örgütünde Hukuk İşleri Genel müdürlüğü, Ceza İşleri Genel müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel müdürlüğü ve her bakanlıkta olan daireler bulunmaktadır.


Bağlı Birimler Edit

Bakanlık Müşavirliği Bakanlık Yüksek Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Döner Sermaye Teşkilatı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Müsteşarlık Özel Kalem Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Taşra Teşkilatı Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar Edit

Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı Katipler ve Mübaşirler Yüksek Kurulu

İlgili Kuruluşlar Edit

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı

Kaynakça Edit

^ "2017 Yılı TBMM Bütçe Görüşmeleri". tbmm.gov.tr. 9 Aralık 2016. 12 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2016. Dış bağlantılar T.C. Adalet Bakanlığı resmi sitesi Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı AİHM'nin Türkiye kararlarının Türkçe çevirilerine ulaşılabilir. G T D Türkiye Türkiye hükûmeti Başbakanlık (liste) Başbakan yardımcılığı (liste) Mevcut Adalet Bakanlığı (liste) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (liste) Avrupa Birliği Bakanlığı (liste) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (liste) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (liste) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (liste) Dışişleri Bakanlığı (liste) Ekonomi Bakanlığı (liste) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (liste) Gençlik ve Spor Bakanlığı (liste) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (liste) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (liste) İçişleri Bakanlığı (liste) Kalkınma Bakanlığı (liste) Kültür ve Turizm Bakanlığı (liste) Maliye Bakanlığı (liste) Millî Eğitim Bakanlığı (liste) Millî Savunma Bakanlığı (liste) Sağlık Bakanlığı (liste) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (liste) Orman ve Su İşleri Bakanlığı (liste) Eski Devlet Bakanlığı Yerel Yönetim Bakanlığı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.