Zilzal Suresi/1-8 -Zilzal Suresi/Elmalı/1-8 Adiyat Suresi/1-11 Karia Suresi/1-11 -Karia Suresi/Elmalı/1-11
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
O harıl harıl koşular koşan
O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
By the snorting coursers,
Çakarak da ateşler saçan
(Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
Striking sparks of fire
Ve sabahleyin baskın basan
Sabahleyin akın edenlere,
And scouring to the raid at dawn,
Derken savurup da bir toz duman
Then, therewith, with their trail of dust,
Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki
Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
Cleaving, as one, the centre (of the foe),
Pek nankördür o insan rabbine
Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
Lo! man is an ingrate unto his Lord
Ve o kendi şâhiddir buna
Ve kendisi de buna şahittir.
And lo! he is a witness unto that;
Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona
Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
And lo! in the love of wealth he is violent.
Fakat bilmiyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler
Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
Knoweth he not that, when the contents of the graves are poured forth
Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
And the secrets of the breasts are made known.
O gün o rableri onlara elbette habîrdir
O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır
On that day will their Lord be perfectly informed concerning them.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.