FANDOM


Zilzal Adiyat

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Karia
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O harıl harıl koşular koşan
And olsun (cihad zamanı) tövşüyə-tövşüyə qaçan atlara;
By the snorting coursers,
Çakarak da ateşler saçan
And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;
Striking sparks of fire
Ve sabahleyin baskın basan
And olsun sübh çağı hücum edən atlara;
And scouring to the raid at dawn,
Derken savurup da bir toz duman
And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;
Then, therewith, with their trail of dust,
Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki
Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (düşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,
Cleaving, as one, the centre (of the foe),
Pek nankördür o insan rabbine
İnsan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur.
Lo! man is an ingrate unto his Lord
Ve o kendi şâhiddir buna
Və o özü də buna şahiddir.
And lo! he is a witness unto that;
Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona
Həqiqətən, insan var-dövlətə çox hərisdir!
And lo! in the love of wealth he is violent.
Fakat bilmiyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler
Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;
Knoweth he not that, when the contents of the graves are poured forth
Ve derildiği zaman o sadırdakiler
Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
And the secrets of the breasts are made known.
O gün o rableri onlara elbette habîrdir
Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!
On that day will their Lord be perfectly informed concerning them.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri