FANDOM


Zilzal Suresi Adiyat Suresi
Karia Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
O harıl harıl koşular koşan
Na galopujące, zadyszane,
1. By the snorting coursers,
Çakarak da ateşler saçan
Krzeszące iskry ognia,.
2. Striking sparks of fire
Ve sabahleyin baskın basan
Które ruszają do ataku rankiem,
3. And scouring to the raid at dawn,
Derken savurup da bir toz duman
Wzbijając tuman kurzu,
4. Then, therewith, with their trail of dust,
Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki
I wdzierają się w sam środek gromadnie!
5. Cleaving, as one, the centre (of the foe),
Pek nankördür o insan rabbine
Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana!
6. Lo! man is an ingrate unto his Lord
Ve o kendi şâhiddir buna
I, zaprawdę, on sam jest tego świadkiem!
7. And lo! he is a witness unto that;
Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona
Zaprawdę, jego miłość do dóbr jest ogromna!
8. And lo! in the love of wealth he is violent.
Fakat bilmiyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler
Czyż on nie wie, że kiedy zostanie wywrócone to, co jest w grobach,
9. Knoweth he not that, when the contents of the graves are poured forth
Ve derildiği zaman o sadırdakiler
0
10. And the secrets of the breasts are made known.
O gün o rableri onlara elbette habîrdir
0
11. On that day will their Lord be perfectly informed concerning them.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri