FANDOM


İnsaf Merhamet ve adâlet dâiresinde hareket. Hakikatı kabul ve itiraf.

(Eğer bir mes'elenin münâzarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır. L.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.