FANDOM


5902 Sayılı Kanun 17 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun gereğince 17/12/2009 tarihi itibarıyla Afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması üzerine afetle ilgili görevler bu Başkanlığa devredilmiştir.


Eski görevleriEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.