FANDOM


Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi [1] bir program olarak, işletmelerin afet ve acil durumlara, bir yönetim sistemi çerçevesinde hazırlanma aşamalarını tanımlamayı ve etkin bir acil durum planlamasının nasıl yapılması gerektiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Afet ve acil durum yaratan konuları ve zarar azaltma yöntemlerini kapsamaktadır.

Öğrenim HedefleriEdit

Eğitim programı sonunda katılımcılar;

 • Temel terminoloji
 • Yasal gereklilikler
 • Afet ve acil durum yönetim sistemi bileşenleri
 • Etkin acil durum planı hazırlanması
 • Olay komuta sistemi
 • Tatbikat ilkeleri
 • Hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İçerikEdit

 • Genel terminoloji
 • Yasal gereklilikler
 • Afetlere ve acil durumlara teknik hazırlıklar
 • Zarar azaltma yöntemleri
 • Risk analizleri
 • Afet ve acil durum yönetim sistemi oluşturulması
 • Acil durum planlaması
 • Olay komuta sistemi
 • Tatbikat tasarımı ve egzersizler
 • Senaryolu çalışmalar
 • Grup sunumları ve tartışmalar

YöntemEdit

Program süresince, çeşitli sektörlerden zarar azaltma çalışmalarına örnekler verilecek ve örnek acil durum planları incelenecektir. Yapılacak olan masabaşı egzersizleri ile katılımcıların acil durum planlaması ve olay komuta sistemini pekiştirmeleri sağlanacaktır.

KatılımcılarEdit

Yangın, acil durum ve sivil savunma sorumluları, Işgüvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, çevre yönetim sistemi sorumluları, teknik emniyet sorumluları, sorumlu müdürler, mühendisler, güvenlik sorumluları, teknisyenler, çalışan temsilcileri

Afet ve Acil Durum TedbirleriEdit

Afetlerden KorunmaEdit

Deprem ve korunmaEdit

Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Depremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyinde verdiği hasar çok yüksek oranda can ve mal kaybına yol açmakta, sosyal hayatı ve ülkenin ekonomik durumunu felç etmektedir.

Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunamamıştır. Bu nedenle, depremle içi içe yaşayan ülkeler depremin yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Ülkemiz topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde yaşadığı bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.

 • Deprem Öncesi Alınacak Önlemler:

•Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalı, Gevşek toprağa sahip meyilli yerlere ev yapmamalıdır.

•Yapının genel ve deprem güvenliğine dikkat edilmelidir. Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun, sağlam olarak yapılmalıdır.

•Tüm bireylere, “Deprem, Alınacak Önlemler ve İlk Yardım” konularında gerekli olan bilgiler verilmeli, beceriler kazandırılmalıdır.

•İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere, dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine, çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlara ev ve bina yapılmamalıdır.

•Mevcut binaların dayanıklılıklığı arttırmalıdır.

•Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.

•Ev satın alırken yukarıda belirtilen konular göz önünde bulundurulmalıdır.

*Sorumluluk taşıyan her birey; aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır:

•Ülkemizde her an deprem olabilir. Her birey “Depremle Yaşamayı Öğrenmek” zorundadır. Bu nedenle “Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Alınması Gereken Önlemler” konusunda bilgi ve beceri sahibi olunmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır. Olaylar karşısında bilinçli ve soğukkanlı davranıldığı taktirde olumsuzluklar en az zararla atlatılacaktır.

•Evlerde, okullarda ve işyerlerinde, içinde bulunanların güvenliğinin sağlanabilmesi ve kargaşalıkların önlenebilmesi için “Deprem Güvenlik Planı”, “Tahliye Planı” ve “Deprem Sonrası Buluşma Planı” yapılmalıdır. Planlar gereği, bilinmesi gereken bilgiler ve alınması gereken önlemler sağlanmalıdır.

•Bulunulan ortamda deprem olması halinde: nerelere, ne şekilde sığınılacağı, ne şekilde hareket edileceği, nereye, ne şekilde tutunulacağı bilinmelidir.

•Evlerde, okullarda ve işyerlerinde değişik büyüklükteki depremlere karşı senaryolar hazırlanmalı, zaman zaman tatbikatlar yapılarak hazırlıklı olunmalıdır.

•Yangın, gaz kaçakları, su ve kanalizasyon borusu patlamalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

•Yataklar; sabitlenmemiş devrilebilecek elbise dolabı, raf vb. eşyalar ile pencerelerden uzakta yerleştirilmeli, gece yatarken oda kapıları açık bırakılmalı, kapı arkasına yatak, yorgan, halı vb. malzemeler konulmamalı, cam kırılmalarının vereceği hasardan korunmak için perdeler kapalı tutulmalıdır.

•İlk yardım kurslarına katılımları sağlanmalı, gerekli bilgi ve beceriler kazanılmalıdır.

•Ev, okul ve işyerlerindeki elektrik, gaz, su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi için ana şalter ve vanaların yerleri ve nasıl kapatılacağı öğrenilmelidir.

•Yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı öğrenilmeli, evlerde de bu cihazların bulundurulması sağlanmalıdır.

•Hiçbir yerden yardım alınmaksızın 72 saat (Üç gün) veya daha uzun bir süre boyunca, evlerde, yurtlarda, işyerlerinde ve arabalarda hayatta kalma mücadelesini vermeye hazırlıklı olunmalıdır. Gerekli olan malzemeler depolanmalıdır.

•Deprem sırasında denizde meydana gelebilecek dalgalar, özellikle deniz kenarında yaşayanlar için tehlike yaratabilir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

•Mahalle haritası edinilmelidir.

•Yerleşim birimlerine en yakın hastane, eczane, itfaiye, polis noktası, ambulans yükleme noktaları önceden öğrenilmelidir.

•Acil durum yetkililerine (Sivil Savunma, İtfaiye, Kurtarma Ekipleri, Asker, Polis… ) güvenilmeli, çocuklara bu kuruluşların önemi, telefon numaraları ve telefonla nasıl arayacakları öğretilmelidir.

•Aktif bir sivil savunma teşkilatı oluşturabilmek için görevlilere başvurulmalıdır. Bu amaçla kurulmuş gönüllü kuruluşlar teşvik edilmelidir.

•Ailede bulunan yaşlı, hasta ve özürlü kişilere nasıl yardım edileceği planlanmalıdır.

•Resmi ve özel büyük kuruluşlarda “Acil Kurtarma Ekipleri” oluşturulup eğitilmeli ve gerçek senaryolara göre tatbikatlar yapılmalıdır.

•Her sokak, site ya da apartman sakinleri deprem öncesinde içerisinde jeneratör, beton kırma, demir kesme, kaynak, kriko gibi alet ve makinelerin bulunduğu kulübeleri açık alanlara inşa ettirmeli, aletlerin periyodik kontrollerini yapmalı ve çalışır durumda tutmalıdır. Ayrıca önceden yeraltı içme suyu deposu da inşa ettirilmelidir.

•Bina ve çevresine ait yönlendirici ve bilgi veren krokiler yerleştirilmelidir.

•Deprem bölgeleri için ayrıntılı veri tabanları (Bina sayısı, nüfus, jeoloji, jeomorfoloji, yol, şehir, nüfus haritaları vb.) oluşturulmalıdır.

•Her birey için, acil durumlarda ihtiyaç duyabileceği malzemelerin bulunduğu KİŞİSEL ACİL DURUM ÇANTASI hazırlanmalı, kolayca ulaşılabilecek yakın bir yerde her an hazır bir şekilde bulundurulmalıdır.

 • KİŞİSEL ACİL DURUM ÇANTASINDA bulunması gereken malzemeler:

•Taşınabilir pilli radyo ve yedek pilleri

•El feneri ve yedek pilleri

•Düdük

•İlk yardım çantası ve kitapçığı

•Sürekli kullanılan özel ilaç

•Yiyecek (Bisküvi, konserve, kurutulmuş meyve, meyve suları...)

•Şişe su

•Mendil

•Tuvalet kâğıdı, temizlik malzemeleri

•Telefon kartı

•Bir miktar para

•Battaniye

•Eldiven, giyecek (iç çamaşırı, çorap, hırka ya da kazak), ayakkabı

•Not: Yiyecek ve sular belli aralıklarla yenileri ile değiştirilmelidir.

•Varsa, cep telefonlarının şarjlı olarak yakında bulundurulmasına özen gösterilmelidir.

•Ev, okul ve işyeri içinde güvenliği sağlamak için “Deprem Güvenlik Planı” yapılmalıdır.

Sel ve KorunmaEdit

•Meteorolojik afet için bir erken uyarı birimi ivedilikle oluşturulmalıdır.

•Günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanılan Doppler Radar sistemleri ve uydu dataları ile çalışan erken uyarı birimleri teşkil edilmelidir.

•Bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri oluşturulmalıdır.

•Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar.

•Sel öngörüsü için özenli istatistikî çalışmalar yapılmalıdır.

•Yerel belediyelerce dere ve nehir yataklarına yerleşim konusunda titizlik gösterilmeli buralarda yerleşimin önlenmesinin yanı sıra oluşacak engeller düzenli olarak temizlenmelidir.

•Dere ve nehirlerin denizle birleştiği kanallar düzenli olarak temizlenerek açık olmaları sağlanmalıdır.

•Kanal ıslahı yapılmalıdır.•Koruyucu set ve gölet yapılmalıdır.

•Ormanlık alan korunmalı ve arttırılmalıdır.

•Yerleşim alanları doğru bir şekilde seçilmelidir.

•Doğal afetlere karşı sigorta sistemi geliştirilmelidir.

•Halkın ve görevlilerin bu tür konularda eğitimi sağlanmalıdır.

*Pratik Önlemler

•Evin dışında bulunuyorsanız, hemen yüksek bir yere çıkmalısınız.

•Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk etmelisiniz.

•Sel bölgesini hemen terk etmelisiniz fakat asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmamalısınız.

•Sel sırasında arabanızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmamalısınız. (Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araba ile ilişkili olduğundan asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araba kullanılmamalıdır.)

•Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkmalısınız. (Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer arabanız 60 cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.)

•Zamanınız varsa dışarı çıkın. Önemli şeyleri farklı bir depoya aktarın.

•Sel sularından uzak durun. Çünkü tehlikeli maddeler içerirler.•Hareketli sularda yürüyüş yapmayın. Ayaklarınız zarar görebilir. Mutlaka yürümeniz gerekiyorsa, durgun sularda yürüyün ve önünüzü bir baston yardımı ile kontrol ederek yürüyün.

•Elektrik kaynaklarından uzak durun, elektrik çarpabilir.

•Yanınıza mutlaka bir pilli radyo alın. (radyodan alacağınız haber ve talimatlara göre hareket edebilirsiniz)

•Bir miktar kuru gıda ve içecek depolayın.

•İlk yardım malzemeleri ve ailenizin ihtiyaç duyabileceği veya kullandığı ilaçları bulundurun.

•Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin.

•Su kaynakları sel nedeni ile kirlenmiş olabilir. Kuyulardan alınan su yetkililerce test edildikten sonra kullanılmalıdır.

•Bodrum ve zemin katı sel suları ile doluysa, derece derece pompalayarak (ortalama günde 1/3 oranında) su boşaltın. Böylece hasarın önüne geçebilirsiniz. Çevrenizdeki toprak hala su altındayken bodrum/zemin katındaki su boşaltılırsa duvarlar çökebilir, döşemeler eğrilebilir.

•Binaları kontrol etmek için pilli fener kullanın. Ancak binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir türde ışık kullanmayın. Işığın kendisi bir patlamanın tehdidi olabilir.

Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olmalısınız.

Çığ ve KorunmaEdit

Kaya Düşmesi ve KorunmaEdit

Toprak Kayması ve KorunmaEdit

Hortum ve KorunmaEdit

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Alınacak TedbirlerEdit

İkaz Alarm İşaretleriEdit

İlkyardım BilgileriEdit

Kurtarma TeknikleriEdit

SığınaklarEdit

Yangından KorunmaEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.