FANDOM


Bu dünyadan sonra gidecegimiz ebedi âlem. Âhiret, kiyamet koptuktan sonra, bütün varliklarin ve insanlarin devamli kalacaklari yerdir. Orada ölüm yoktur, hayat sonsuzdur; dinin emirlerine bagli olanlar için cennet; dine bagli olmiyanlar için de cehennem vardir. Âhirete inanmayan insan müslüman olamaz. Kur'an ve peygamberi inkar etmis olur. Insan ölüp toprak olduktan sonra onu kim diriltecek diyenlere Kur'anin pek çok cevaplarindan biri meâlen sudur: "Onu ilkin kim yaratti ise, öldükten sonra da yine o diriltecek." (Bak: Hasir)(Dünya dar-ül hikmet ve ahiret dar-ül kudret oldugundan; dünyada Hakîm, Mürettib, Müdebbir, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizasiyla, dünyada icad-i esya, bir derece tedricî ve zaman ile olmasi, hikmet-i Rabbaniyenin muktezasiyla olmus. Âhirette ise; hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç birakmadan, birden esya insa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapilan isler, âhirette bir anda ve bir lemhada insasina isareten Kur'an-i Mu'ciz-ül Beyan: $ ferman eder. S.)(Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayette gelmis ki, Cennette bir adama besyüz senelik bir Cennet verilir. Bu hakikat akl-i dünyevinin havsalasinda nasil yerlesir?Elcevap : Nasil ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyasi var. Ve o dünyanin diregi onun hayatidir. Ve zahiri ve batini duygulariyla o dünyasindan istifade eder. Günes bir lâmbam, yildizlar mumlarimdir der. Baska mahlukat ve ziruhlar bulunmalari, o adamin mâlikiyetine mani olmadiklari gibi, bilâkis onun hususî dünyasini senlendiriyorlar, zinetlendiriyorlar. Aynen öyle de, fakat binler derece yüksek, herbir mü'min için binler kasir ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden baska, umumi cennetten besyüz sene genisliginde birer hususi cenneti vardir. Derecesi nisbetinde inkisaf eden hissiyatiyla, duygulariyla cennete ve ebediyete lâyik bir surette istifade eder. Baskalarin istiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususi ve genis cennetini zinetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangahtan ve bir aylik bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta seyahatindan; agziyla, kulagiyla, gözleriyle, zevkiyle, zâikasiyla, sâir duygulariyla istifade ettigi gibi; aynen öyle de fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fâni memleketteki kuvve-i sâmme ve kuvve-i zâika, o bâki memlekette bir senelik bahçeden ayni istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i bâsira ve kuvve-i sâmia orada, besyüz senelik mesiregâhindaki seyahattan; o hasmetli, bastan basa zinetli memlekete lâyik bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandigi sevaplar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkisaf eden duygulariyla zevk alir, telezzüz eder, müstefid olur. L.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.