Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.680
pages

AHD Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân.

  • Asir. Devir. Tevhid. Mukavele.
  • Vasiyet.

Ahid Seninle muâhede eden.

Ahdolunmuş nesne.

Ahid (Bak: Ahd)

AHİD


Ahid kelimesi mastar olarak "bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, tâlimat vermek, birine söz vermek"; isim olarak ise "emir, taahhüt, antlaşma, güven veren söz, yükümlülük, tâlimat" gibi anlamlara gelir. Ahlâkî bir kavram olarak ahit genellikle "birine söz verme, vaat etme, taahhütte bulunma, anlaşma yapma" anlamlarında kullanılmıştır. Fıkıh kavramı olarak ahit daha çok "anlaşma" ve "taahhüt" anlamında akid kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Ahidde hem kesin söz verme, hem de yemin anlamı vardır. Kur'ân'da Allah Teâlâ'nın Hz. Âdem'e, Mûsâ'ya, İbrâhim ve İsmail'e ahid verdiği ifade edilmektedir (Bakara, 2/125; A'râf, 7/134; Tâhâ, 20/115). Bu ahidden maksadın emir veya tâlimat verme olduğu ifade olunmuştur. Yine Kur'ân'da Allah'la kulları arasındaki bir ahidleşmeden söz edilmiş (Yâsin, 36/60) ve bu ahdin bozulmaması istenmiştir (Nahl, 16/91). Ahidlerine bağlı kalanlara büyük mükâfât vadedilmiş (Feth, 48/10), ahdini yerine getirmeyenler bozguncu olarak nitelendirilmiştir (Bakara, 2/27). Tasavvufta mürîdin tarîkata girerken şeyhe verdiği söze de ahid denir. (M.C.)

AHD Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet.

AHD-İ ATİK Tevrat, Zebur ve Mezamir'in bazıları, Yahudilerin eski ve mukaddes kitapları.

AHD-İ CEDİD f. İncil.

AHDÎ Ahde âid, sözleşmeye dâir.

AHD-NAME f. Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt.

AHD Ü MİSÂK f. Yemin, anlaşma, sözleşme.

AHD Ü PEYMAN f. Yemin etme, söz verme.


AHD

Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

Rabbinizle ve diğer insanlarla olan ahdinize vefâ ediniz, zîrâ kıyâmette ahd sâhibinden, ahdini bozmasının sebebi sorulur. (İsrâ sûresi: 34)

Bir kimseye sövmekten, verdiği sözü yerine getirmemekten ve ahdi bozmaktan sakınmalıdır. (İmâm-ı Birgivî)

Ahd ü Mîsâk

Ben, Rabbime verdiğim ahd ü mîsâkı hatırlıyorum. (Hazret-i Ali)


[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Söz vermek eylemi.
[2] Antlaşma

Nuvola apps bookcase.svg Köken

(Arapça)


[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] söz, yemin

Write.svg Yazılışlar

عهد

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[[ku:ahid]] zh:ahid

Advertisement