Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.680
pages

Ahiret Yurdu - Mehmet Akif Ersoy - Safahat

Ahiret_Yolu_-_Mehmet_Akif_Ersoy_-_Safahat

Ahiret Yolu - Mehmet Akif Ersoy - Safahat

Hüsran-ı Mübin Âhiret Yolu Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
İstiğrak
Bir komşunun ölümü, ailesi, cenazenin teşyii, hayat sorgulaması, son serir olması, imam değil cenazede olayın sesinin çıktığı anlatılır.
Şablon:Ahiret - d
Ahiret
Ahiret yurdu - Ahiret yolu

Âhiret Yolu - Mehmet Akif Ersoy - Safahat Aslı bu 2 sütun güzel tasarımı var.

Ahiret Yurdu/AUDİO [1] - Ahiret Yurdu/VİDEO
Âhiret Yolu/İngilizce Âhiret Yolu/Osmanlıca Âhiret Yolu/1 Âhiret Yolu/2 Âhiret Yolu/3 Âhiret Yolu/4 Âhiret Yolu/Azerice
Şah beyitleri:
Musallâ: Müncemid bir mevcidir eşk-i yetîmânın;
Musallâ: Ahıdır, berceste, mâtem-zâr-ı dünyânın;
Musallâ: Minber-i teblîğidir dünyâda, ukbânın;
Musallâ-: Ders-i ibrettir durur pîşinde, irfânın.

Ahiret yurdu ayetleri
En'am 6/32 - Kasas 28/83 - 16/32

6/32 enam وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
En’âm Suresi 32. Ayet - Türkçe okunuşu Ve mâl hayâtud dunyâ illâ leibun ve lehv(lehvun), ve led dârul âhiretu hayrun lillezîne yettekûn(yettekûne), e fe lâ ta’kılûn(ta’kılûne).
Dünya hayatı, bir oyundan, bir oyalanmadan başka nedir? Elbette dâr-i Âhıret korunan müttekıler için daha hayırlıdır, hâlâ akıllanmayacak mısınız?
Kasas 28/83
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
Tilke-ddâru-l-âḣiratu nec’aluhâ lilleżîne lâ yurîdûne ‘uluvven fî-l-ardi velâ fesâdâ(en)(c) vel’âkibetu lilmuttekîn(e)
Elmalılı Meali (Orjinal)
O Âhıret evi (son yurd) biz onu öyle kimselere veririz ki yer yüzünde ne bir kibir ne de bir fesad istemezler, ve o akıbet korunan müttekılerindir
16/32
وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ Ve kîle lillezînettekav mâ zâ enzele rabbukum, kâlû hayrâ(hayren), lillezîne ahsenû fî hâzihid dunyâ haseneh(haseneten), ve le dârul âhıreti hayr(hayrun), ve le ni’me dârul muttekîn(muttekîne).
Allahdan korkup korunanlara ise «rabbınız ne indirdi? Denildiğinde «hayır» demişlerdir» bu Dünyada güzel iş yapanlara güzel bir mükâfat var ve elbette Âhıret yurdu daha hayırlıdır, müttekılerin yurdu da ne hoş!

Ahiret_hava_yolları_-_okuyun_lütfen_espri_amaçlı_değil

Ahiret hava yolları - okuyun lütfen espri amaçlı değil

Ahiret yolu1.jpg
Ahiret yolu2.jpg
Ahiret yolu3.jpg
Ahiret yolu4.jpg

Sözlükte[]

ahiret "sonra olan ve son" gün anlamına gelen âhiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir.


Din literatüründe[]

âhiret, İsrafil'in Allah'ın emriyle kıyametin kopması için Sûr'a ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine, daha sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya Sûr'a ikinci kez üfürülüşten başlayıp, ebedî olarak devam edecek olan zaman anlamında kullanılmıştır.


Ahirete îmân,[]

İslâm inanç esaslarından biridir. Genellikle Kur'ân'da, Allah'a îmân ve ahiret gününe îmân birlikte zikredilmiştir. Ahireti inkâr eden kimse kâfir olur (Nisâ, 4/136).

Ahiret ve ona ait olaylar, duyular ötesi konuları olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimler ve akıl yürütmeyle açıklanamaz. Bu konuda bilgi edinilecek tek kaynak vahiydir. Bunları, Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadislerde haber verildiği şekliyle kabul etmek en uygun olanıdır. Bunun ötesinde aklî yorumlara gitmek doğru değildir.

Ahiret yurdu ayetleri[]

Ankebut 29/64[]

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Ve mâ hâzihil hayâtud dunyâ illâ lehvun ve laib(laibun), ve inned dârel âhırete le hiyel hayevân(hayevânu), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).


1. ve : ve
2. : değil
3. hâzihi : bu
4. el hayâtu ed dunyâ : dünya hayatı
5. illâ : den başka, hariç
6. lehvun : eğlence
7. ve laibun : ve oyun
8. ve inne : ve muhakkak
9. ed dâre el âhırete : ahiret yurdu
10. le : elbette, mutlaka
11. hiye : o
12. el hayevânu : (gerçek) hayat
13. lev : eğer, şâyet
14. kânû : oldular
15. ya'lemûne : bilirler


İmam İskender Ali Mihr : Ve bu dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi.
Diyanet İşleri : Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!

28/83[]

Arapça Metin

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Türkçe Transcript (*)

Tilke-ddâru-l-âḣiratu nec’aluhâ lilleżîne lâ yurîdûne ‘uluvven fî-l-ardi velâ fesâdâ(en)(c) vel’âkibetu lilmuttekîn(e)

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz ve sonuç, çekinenlerindir.

Ali Bulaç Meali

İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.

16/30 Nahl[]

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Ve kîle lillezînettekav mâ zâ enzele rabbukum, kâlû hayrâ(hayren), lillezîne ahsenû fî hâzihid dunyâ haseneh(haseneten), ve le dârul âhıreti hayr(hayrun), ve le ni’me dârul muttekîn(muttekîne).

1. ve kîle : ve denir
2. mâzâ : ne
3. enzele : indirdi
4. rabbu-kum : sizin Rabbiniz
5. kâlû : dediler
6. hayren : hayır, güzellikler
7. lillezîne (li ellezîne) : o kimselere
8. ahsenû : ahsen olanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler, daimî zikrin sahipleri
9. fî hâzihi ed dunyâ : bu dünyada vardır
10. haseneten : iyilikler, güzellikler, Allah'ın ikramları, pozitif dereceler
11. ve le dâru el âhıreti : ve elbette ahiret yurdu
12. hayrun : hayırlıdır
13. ve le ni'me : ve elbette ne güzeldir
14. dâru el muttekîne : takva sahiplerinin yurdu
Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mesken. Cennet'in varlığını bütün peygamberler, onların yolundan giden âlimler ve ermiş kişiler, evliyalar ittifakla haber vermişlerdir. Esasen Allah'ın adaleti, Cehennem gibi Cennet'in de varlığını gerektirir. İnananlar, ölümün; ebedî bir hiçlik değil, ölümsüzlüğe geçiş, sevdikleriyle buluşacakları âhiret âlemine bir yolculuk olduğuna inanıyorlar ve bunalım içinde değil; mutluluk içindedirler. İnananların ve iyilerin bu hâlleri Cennet'in varlığını gösteren hayattaki belirtilerinden biridir.Cennetin tabakaları: Dâr-ül-Celâl, Dâr-üs-Selâm, Cennet-ül Me'va, Cennet-ül Huld, Cennet-ün Naim, Cennet-ül Firdevs, Cennet-ül Adn, Cennet-ül Vesile. (Bak: Âhiret) (Mühim bir taraftan ehemmiyetli bir sual: Rivayette gelmiş ki; Cennet'te bir adama beş yüz senelik bir Cennet verilir. Bu hakikat akl-ı dünyeviyenin havsalasında nasıl yerleşir? Elcevap: Nasılki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi ve muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zâhirî ve batınî duygulariyle o dünyasından istifade eder. Güneş bir lâmbam, yıldızlar mumlarımdır der. Başka mahlukat ve zîruhlar bulunmaları o adamın mâlikiyetine mani olmadıkları gibi bilâkis onun hususî dünyasını şenlendiriyorlar, ziynetlendiriyorlar. Aynen öyle de fakat binler derece yüksek herbir mü'min için binler kasır ve hurileri ihtivâ eden has bahçesinden başka, umumî Cennet'ten beşyüz sene genişliğinde birer hususî Cennet'i vardır. Derecesi nisbetinde inkişaf eden hissiyatıyla, duygularıyla Cennet'e ve ebediyete lâyık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun mâlikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi, kuvvet verirler. Ve hususî ve geniş Cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet bu dünyada bir adam, bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrangâhtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir mesiregâhta seyahatından; ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zâikasıyla, sair duygularıyla istifade ettiği gibi; aynen öyle de, fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fâni memleketteki kuvve-i şâmme ve kuvve-i zâika o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik mesiregâhtan ancak istifade edebilen bir kuvve-i basıra ve kuvve-i sâmia orada, beşyüz senelik mesiregâhındaki seyahattan; o haşmetli, baştan başa ziynetli memlekete lâyık bir tarzda istifade eder. Her mü'min derecesine ve dünyada kazandığı sevablar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur. L.)

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] öbür dünya.

Write.svg Yazılışlar

آخرت

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

Türkmence
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Cennet

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Atacanov, Ata-TYS-1922
Disambig.svg Bakınız: Cennet

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (din) Bazı dinlerde günahsızların, iyilik yapanların, dini görevleri yerine getirenlerin öldükten sonra gideceği ve ödüllendirileceği yer

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken cennet

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] uçmağ, behişt

Şablon:Karşıt Anlamlılar

[1] cehennem, tamu

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

cennet öküzü
[1] cennetin kapısını açmak

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

[1] Cennet de bu dünyada cehennem de

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Azerice: [[cənnət#Azerice|cənnət]] (az)
 • Azerice: [[behişt#Azerice|behişt]] (az)
 • Türkmence: [[erem#Türkmence|erem]] (tk)
 • Türkmence: [[cennet#Türkmence|cennet]] (tk)
 • Türkmence: [[behiişt#Türkmence|behiişt]] (tk)
 • {{{1}}}: [[cännät#{{{1}}}|cännät]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • Şablon:De: Paradies (de), Himmel (de)
 • Arapça: جنّة، نعيم (ar)
 • Şablon:Br: [[baradoz#Şablon:Br|baradoz]] (br)
 • Şablon:Bg: рай (bg)
 • Şablon:Cs: nebe (cs)
 • Chinese: {{{1}}}: [[天堂#Chinese: {{{1}}}|天堂]] (zh)
 • Şablon:Da: paradis (da)
 • Şablon:Eo: [[paradizo#Şablon:Eo|paradizo]] (eo)
 • Şablon:Et: paradiis (et)
 • Farsça: [[بهشت برين#Farsça|بهشت برين]] (fa), [[عدن#Farsça|عدن]] (fa)
 • Şablon:Fi: taivas (fi)
 • Şablon:Fr: paradis (fr), eden (fr)
 • Şablon:Cy: [[paradwys#Şablon:Cy|paradwys]] (cy)
 • Şablon:Gl: [[paraíso#Şablon:Gl|paraíso]] (gl)
 • Şablon:Gu: [[જન્નત#Şablon:Gu|જન્નત]] (gu), [[વૈકુંઠ#Şablon:Gu|વૈકુંઠ]] (gu)
 • Şablon:Nl: paradijs (nl)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

 • Şablon:Hi: [[जन्नत#Şablon:Hi|जन्नत]] (hi), [[वैकुंठ#Şablon:Hi|वैकुंठ]] (hi)
 • Şablon:He: גן עדן (he)
 • (İngilizce): [[paradise#(İngilizce)|paradise]] (en), [[eden#(İngilizce)|eden]] (en), [[heaven#(İngilizce)|heaven]] (en)
 • Şablon:Ga: [[parthas#Şablon:Ga|parthas]] (ga)
 • Şablon:Es: paraíso (es), cielo (es), edén (es)
 • Şablon:Sv: himmel (sv)
 • (İtalyanca): paradiso (it), cielo (it), eden (it)
 • Şablon:Ca: paradís (ca)
 • Şablon:Co: [[paradisu#Şablon:Co|paradisu]] (co)
 • Şablon:La: paradisus (la)
 • Şablon:Lt: [[rojus#Şablon:Lt|rojus]] (lt)

: mennyország (hu)

 • Şablon:Pt: paraíso (pt), éden (pt), céu (pt)
 • Şablon:Ru: рай (ru)
 • Şablon:Th: [[สวรรค์#Şablon:Th|สวรรค์]] (th)

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] cennet
[2] bahçe

Write.svg Yazılışlar

جنت

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] cennet

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken djanna

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[paradise#(İngilizce)|paradise]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

en:cennet io:cennet ky:cennet lt:cennet nl:cennet ro:cennet th:cennet

Advertisement