FANDOM


İstanbul'da doğdu. 1876 yılında başladığı Darüşşafaka'da edebiyatla tanıştı. Eğitimini 1883 yılında birincilikle bitirdi, kısa bir süre kâtiplik yaptı. 1885'ten sonra yazarlık, gazetecilik ve öğretmenlikle geçimini sağladı. Tercüman-ı Hakikat, Ceride-i Havadis, Malumat, Sabah, Sebat, Güneş, Maarif, Resimli Gazete, Mecmuai Ebüzziya, Türk Yurdu, Yeni Mecmua, Resimli Ay, İkdam, Boşboğaz, Basiret, Tasvir-i Efkar, Vakit, Akşam, Cumhuriyet gazete ve dergilerinde yazdı. Servet-i Fünun dergisinde de yazı ve öyküleri yayınlansa da, Servet-i Fünun yazarlarının genel edebi çizgisini benimsemedi.

1927'de İstanbul milletvekili oldu ve TBMM'nin üçüncü ve dördüncü dönemlerinde milletvekilliği yaptı. [1932]'de öldü, Heybeliada'daki mezarlığa gömüldü.

İstanbul Fatih Karagümrük'te 1938-1939 öğretim yılında kurulan Karagümrük Ortaokulu'nun adı 1965-1966'da Ahmet Rasim Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Okul 1988-1989'dan itibaren Ahmet Rasim Lisesi adını almıştır

Edebi Kişiliği Eserlerinde ele aldığı kişilerin geleneklerinden, göreneklerinden, inançlarından bahsetmiştir. Yapıtlarında sohbet havası vardır. Servet-i Fünundan uzak durmuştur, Ahmet Mithat Efendi'nin edebi çizgisini izlemiştir. Eserlerinde yaşadığı döneme ait ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kadın-erkek ilişkileri konusunu eserlerinde katı ahlakçı bir tutumla işlemiştir. Şarkı da bestelemiştir... Başlıca eserleri Hamamcı Ülfet (1922) Fuhş-ı Atik (1924) İki Güzel Günahkar[1] Afife Kitabe-i Gam Şehir Mektupları Falaka Muharrir Şair Edip Ramazan Sohbetleri Menakıbı İslam Eşkali Zaman Ciddü Mizah Gülüp Ağladıklarım Muharrir Bu Ya Osmanlı Tarihi İki Hatıra Üç Şahsiyet İstibdattan Hakimiyeti Milliyeye Romanya Mektupları


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.