FANDOM


2 Ocak 2016 üçlü kararname ile 9.1 inci derece kadrolu Uşak İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne Kuyucak Kaymakamı Ahmet DALKIRAN ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 1700 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.