FANDOM


Ahmet Hikmet Şahin

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hikmet Şahin


Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hikmet Şahin Edit

Özgeçmiş Edit

Malatya Akçadağ doğumlu


Eğitimi Edit

AÜ SBF Kamu Yönetimi mezunu.1988


Mesleki Kariyeri Edit

Kütahya

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığı Edit

Mersin Vali Yardımcılığı 2005 Edit

Bursa Vali yardımcılığı 2014 Edit

Görevleri Edit

İçişleri Bakanlığı ile İlgili İş ve İşlemlerEdit

 • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
 • İl Disiplin Kurulu
 • İl Memurun Muhakemat Encümen Başkanlığı ve 4483 sayılı yasa ile ilgili iş ve işlemler
 • İl Dernekler Müdürlüğü ile ilgili işler ve Dernek tüzüklerinin tetkiki ve Der. Dnt.Kur.Bşk.

Gençlik Spor Bakanlığı ile İlgili İş ve İşlemlerEdit

 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müd. ait işler
 • İl Spor Güvenlik Kurulu
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü

YÖK, ÖSYM ve Üniversite ile İlgili İş ve İşlemlerEdit

 • Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
 • Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
 • Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğü
 • Diğer devlet ve Vakıf Üniversiteleri ve Yüksek Okullar ile ilgili iş ve işlemler
 • YÖK ile ilgili her türlü iş ve işlemler


İç Linkler Edit

Dış Linkler Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.