FANDOM


Corum-valisi-ahmet-kara
Valiler kararnamesi 16.09.2014 155712

valiler kararnamesi 2014 eylül 16

Ahmet KARA - Kars Valisi 01.06.2016 Valiler kararnamesiyle Çorum Valisi iken Merkez Valisi yapıldı.

ÖzgeçmişiEdit

02 Şubat 1953 Erzincan Uluköy doğumludur.

EğitimiEdit

  • 1966, Erzincan Uluköy İlkokulu,
  • 1971, Erzincan İmam Hatip Ortaokulu,
  • 1973, Erzincan Lisesi,
  • 1977, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunu.

Mesleki Kariyeri Edit

04.06.1977-18.05.1978, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bak. Pers. ve İdari İşi.Gen Müd. Memuru, Ankara 02.06.1978-02.01.1979, Edirne Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı), 02.01.1979-28.08.1979, Sarıgöl Kaymakam Vekili, 12.09.1979-27.12.1979, Uludere Kaymakam Vekili, 27.12.1979-04.11.1980, Kurucaşile Kaymakam Vekili, 11.11.1980-15.12.1981, Akdağmadeni Kaymakamı, 11.11.1980-15.12.1981, Akdağmadeni Belediye Başkanı, 25.12.1981-24.08.1984, Adıyaman Hukuk İşleri Müdürü, (Adıyaman Hukuk İşleri Müdürü iken Adıyaman Cezaevinde mahkûmlara 1 yıl boyunca ders vermiştir.) 10.09.1984-10.10.1986, Hınıs Kaymakamı, 23.10.1986-15.05.1990, Çal Kaymakamı, 11.07.1988-30.06.1989, Çal Kaymakamı iken 1 yıl süre ile Lisan öğrenimi için İngiltere’ye gönderilmiştir. (Yurtdışı dönüşü Çal Lisesinde İngilizce Derslerine girmiştir.) 18.05.1990-04.02.1991, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi, 04.02.1991-26.05.1997, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi, 26.05.1997-02.07.1997, Başbakanlık Baş müşaviri (Vekâleten Müsteşar Yardımcısı), 02.07.1997-19.02.2003, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi, 12.10.1999-31.12.2001, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı (Vekaleten), (Kadrosu İçişleri Bakanlığında kalmak üzere) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı görevinde iken Belediye Şirketleri olan Bel Beton AŞ. ve BELTAŞ AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 27.05.2002 – 22.11.2002, İngiltere’nin Londra şehrinde Trafik konusunda inceleme ve araştırmalar yapmıştır, 19.02.2003-08.04.2005, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 16.11.2003-16.11.2005, Aynı dönemde Kamu İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmıştır. 30.11.2005 – 30.10,2006, KAMU-İŞ Denetim Kurulu Başkanı 08.04.2005-07.09.2006, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde iken Bakanlık ortağı şirketlerden İstanbul UKTAŞ (Lütfü Kırdar Kongre Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TURAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 07.09.2006-30.06.2009, Mülkiye Başmüfettişi.


TAKDİRNAME-TEŞEKKÜRBELGESİ-PLAKETLERİ Edit

26.11.1981, Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü'nün Takdir Belgesi, 02.09.1983, Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen Teşekkür Belgesi (Akdağmadeni Kaymakamı iken M.E.B.Vakfı'nın Kuruluşunun 2. yıldönümünde Vakfın gelişmesine ve Ulusa tanıtılmasına yaptığı katkılarından dolayı), 16.06.1983, Akdağmadeni Belediye Başkanı iken, görevinde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı, İçişleri Bakanlığı'nca verilen takdirname, 31.01.1985, Türk Hava Kurumu "Hınıs Şubesi'nin Faaliyetlerine" olan ilgi ve desteklerinden dolayı Türk Hava Kurumu'nca verilen plaket, 14.04.1986, Hınıs Kaymakamı iken Fahri Hemşerilik Belgesinin verilmesine ve bir caddeye Ahmet KARA isminin verilmesine dair Meclis Kararı, 23.09.1986, Hınıs Kaymakamı iken, başarılı çalışmalarından dolayı Erzurum Valiliği'nce verilen takdirname, 27.02.1989, İngiltere'deki lisan eğitimi ile ilgili başarılı çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından verilen Takdir Belgesi, 29.01.1989, Çal Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı'nca verilen Belge, 03.11.2000, Konya Belediyeler Birliği tarafından verilen Teşekkür Belgesi, 19.02.2003, İçişleri Bakanlığınca verilen Teşekkür Belgesi, 25.05.2003, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasınca verilen Onur Belgesi, 2005, Hakkari Valiliğince verilen Teşekkür Belgesi, 2006, Erzincan Kavakyolu Belediye Meclisince bir cadde ve meydana Ahmet KARA isminin verilmesine dair karar.

YAYIMLANAN MAKALELERİ Edit

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi iken, yazmış olduğu makaleler, İmar Planların Yapımı, Değiştirilmesi ve İmar Uygulamaları, Plan ve Plan Değişikliklerinin Mevzuata Aykırılığı, Ödemelerde Saymanların Hakları ve Sorumlulukları, Gayri Sıhhi Müesseseler. (M.İ.D), Belediye Sınırları (M.İ.D), Belediye Başkanlarının Görev ve Yetkileri (MİD.), Belediye Meclis ve Encümenleri (M.İ.D.), Yargılama Usulü Bakımından Belediye Görevlileri (M.İ.D.), Belediye Zabıtası'nın Yetkileri Üzerine (M.İ.D.), Belediyelerin Bazı Handikapları (M.İ.D.), İhalelerde Tarafların Uymaları Gereken Yasaklar ve Sorumluluklar (M.İ.D.), Büyükşehir Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar (M.İ.D.), Memurların Görevlendirilmelerinde Özel Durumlar (M.İ.D.), Belediyece Düzenlenen Ücret Tarifeleri (M.İ.D.), İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları (M.İ.D.), İşçilerin İşten Çıkarılmaları, Merkezi İdarenin Mahalli İdareler Üzerindeki Yetkileri, Ayrıca Derneklerle ilgili tez çalışması ve memurların yargılanmaları ile ilgili bir çalışması mevcuttur.

SERTİFİKALARI Edit

01.06.1965, T.C. Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitim Genel Müdürlüğü'nce verilen Kurs Bitirme Belgesi, 17.10.1980, T.C. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursu Sertifikası, 06.04.1987 - 10.04.1987, T.C. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca Verilen Kaymakamlar Semineri İle İlgili Başarı Belgesi, 13.04.1987-25.09.1987, T.C. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca verilen Yabancı Dil Kursu Sertifikası, 15.04.1987-25.09.1987 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nce Verilen İngilizce Kurs Sertifikası, 04.07.1988-24.03.1989 Living Language Centre İngilizce Kursu ile ilgili Katılım Belgeleri Güven Mektubu ve Sertifikaları 04.07.1988-31.03.1989 Management Language Specialist İngilizce Lisans Kursu ve İngilizce İhtisas kursları ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikaları, 10.04.1989-30.06.1989 The Grey Lands School English Ltd. Southampton. (İngiliz Yasa ve Tüzükleri ile ilgili Kurs Sertifikası), 06.01.1992-31.01.1992 T.C. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca verilen "Paket Programlar ve Bilgisayar İşletim Sistemleri" Kurs Başarı Belgesi 03.02.1992-13.02.1992 T.C. İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Bilgisayarda Uygulamalı Muhasebe" Kurs Başarı Belgesi.

SEMİNERLER Edit

30.10.2000-03.11.2000, Konya Belediyeler Birliği 'nce verilen "41. Belediye Başkanı ve Personeli Hizmet İçi Eğitim Semineri" 01.06.2004-17.06.2004 Cenevre'de toplanan 92. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılan Türk İşveren Delegasyonu'nda müşahit üye olarak yer almıştır. 09.10.2006-13.10.2006, T.C. İçişleri Bakanlığı'nca verilen "Mülki İdare Amirleri Seminerine katılma"belgesi 24.12.2006-27.12.2006, T.C. İçişleri Bakanlığı'nca verilen "İnsan Hakları Mülki İdare Amirlerinin Kolluk Denetim ve Gözetim Kapasitelerinin Arttırılması" semineri 19.02.2007-23.02.2007, T.C.İçişleri Bakanlığı'nca verilen " Kamu İhale Kanunu ve Kamu Mali Yönetim Sistemi" semineri katılım belgesi SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 1996 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı Başkanı, 2000-2002 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılında Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yön/etim Kurulu Üyeliği, Ayrıca Fahri Trafik Müfettişidir.

YABANCI DİL Edit

İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça ve Farsça bilmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın 10.06.2009 tarih ve 10030 sayılı yazısı ve Bakanlar Kurulu'nun 11.06.2009 tarihli kararıyla 30.06.2009 tarihinde Kars Valisi olarak göreve başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.