FANDOM


Ahmet Koçak (d. 1913, Pasinler, Erzurum, Türkiye), (ö. 8 Mart, 2006), Türk Bürokrat.

1934 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Birinci Sınıf Tetkik Memuru olarak kamu hizmetine başlamış; askerlik sonrası İçişleri Bakanlığına geçerek değişik ilçelerde kaymakamlık ve Erzincan ilinde valilik, Mülkiye Müfettişliği ve Danıştay Üyeliği yaptıktan sonra, 1961 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ve 1963 yılında da İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır. Müsteşarlık görevindeyken, 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay 11. Daire Başkanlığına seçilmiş ve 24 Ocak 1974’te Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir. Koçak, 13 Temmuz 1978’de emekliye ayrılmıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.