FANDOM


Mustafa ismail Ahzab(60-73)

Mustafa ismail Ahzab(60-73)

Mustafa ismail Ahzab(60-73)


Bakınız

32. Secde Suresi Ahzab Suresi
Portal:Kur'an
Elmalı Tefsiri (Orjinal)
34. ... Suresi
Şablon:Ahzabbakınız - d {{Ahzabbakınız}}

Ahzab - Ahzap - Ahzâb - el-Ahzab - Hizb - Hizip - Hizib -Hizipler -Birleşik güçler - Birleşik düşman güçleri - Müttefik güçler

Ahzâb sûresi Medîne-i münevverede inmiştir. 73 âyet-i kerîmedir. Sûre, ismini, birleşik düşman ordusu anlamına gelen ahzâb kelimesinden almıştır.
Ahzab suresi - Ahzab sûresi
Ahzâb sûresi - Ahzab Suresi

Ahzab Suresi/1-8 - Ahzab Suresi/9-20 - Ahzab Suresi/21-27 - Ahzab Suresi/28-34 - Ahzab Suresi/35-40 - Ahzab Suresi/41-52 - Ahzab Suresi/53-58 - Ahzab Suresi/59-68 - Ahzab Suresi/69-73
Ahzab suresi/VP - Ahzab suresi/WP - Ahzab/VS
Ahzâb Gazâsı - Hendek gazvesi
Ahzab Suresi/Elmalı Orijinal Ahzab Süresi/VİDEO

Şablon:Ahzab Kim Ahzâb sûresini okur ve âilesine ve câriyesine öğretirse, kabir azâbından kurtulur. (Hadîs-i şerîf)

M ismail ahzab

M ismail ahzab

Mustafa İsmail Ahzab

Mustafa İsmail Ahzab

Mustafa İsmail Ahzab

Sheikh ragheb ghalwash surah ahzab 38-52..iran..

Sheikh ragheb ghalwash surah ahzab 38-52..iran...part 1

sheikh ragheb ghalwash surah ahzab 38-52..part 1

31 50 Al-Ahzab Muhammad Jibril ( HD )

31 50 Al-Ahzab Muhammad Jibril ( HD ).avi

Muhammad Jibril ( HD ).avi

  • Ahzab (Hizb . C.) Hizbler, bölükler, kısımlar, gruplar.
  • Toprağı katı yer.
  • Kur'ânın kısımları. Hizbleri.

AHZÂB SÛRESİ

Ahzâb sûresi Medîne-i münevverede inmiştir. Yetmiş üç âyet-i kerîmedir. Sûre, ismini, birleşik düşman ordusu anlamına gelen ahzâb kelimesinden almıştır. Sûrede İslâm düşmanlarının, İslâmiyet aleyhindeki çalışmaları ve sonunda hüsrana uğradıkları, Peygamber efendimize ve mü'minlere eziyet ve sıkıntı verenlerin şiddetli azâba uğrayacakları,Resûlullah efendimizin mübârek zevcelerinin ve diğer müslüman âilelerin tesettüre (örtünmeye) nasıl riâyet edecekleri, kâfirlerin âhirette şiddetli azab görecekleri ve çok pişman olacakları, üzerlerine düşen vazîfeleri yerine getirdiklerinde, takvâya sarılıp günahlardan sakındıklarında mü'minlerin, cenâb-ı Hakk'ın pekçok ihsânlarına kavuşacakları anlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Begâvî, Râzî)

Ahzâb sûresinde meâlen buyruldu ki:

Ey îmân edenler! Allahü teâlâyı çok zikr ediniz, her zaman hatırlayınız, hiç unutmayınız... (Âyet: 41)

Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına (ihtiyaçları için dışarı çıkacakları zaman) dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle... (Ayet: 59)

Kim Ahzâb sûresini okur ve âilesine ve câriyesine öğretirse, kabir azâbından kurtulur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-üt-tenzîl ve Esrâr-üt-te'vîl)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] (çokluk) kütleler.
[2] partiler.
[3] Ahzâb sûresi.

Write Yazılışlar

احزاب

Nuvola apps bookcase Köken


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.