Bir hekim ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan, aile hekimliği hizmetlerinin verildiği sağlık birimini, ifade eder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.